Samma fråga varje år: är det influensa eller ej? Missar vi annan allvarlig septisk infektion? Skall patienten ha enkelrum? Hur är det med Tamiflu?

Rent praktiskt: under influensa säsongen: patienter som söker med feber (>38 grader) och hosta inom 48 timmar efter symtomstart får betraktas som sannolikt influensadrabbade, med en sensitivitet på ca 86%, specificitet på ca 70-77%, ju högre feber, desto större sannolikhet för influensa).

Symtomen vid influensa A och B innefattar:

  • Hög feber
  • Huvudvärk, muskelvärk, sjukdomskänsla
  • Torrhosta, rinnsnuva, konjunktivit.
  • Muskelsmärtor, retrosternal smärta

OBS: diff dx annan svår infektion, och influensa pneumonit med låg syresättning (kommer ofta tidigt i förloppet, kan bli livshotande)

Sjukdomstiden är oftast 7-10 dagar, varav feber 3-5 dagar. Inkubationstid 1-4 dgr.
Högst smittsamhet i början, så länge feber finns, är patienten att betrakta som smittsam.

CRP ofta runt 50-100. Snabbtest tar ca en timme, kostar runt 1500 kr. Luftvägsblock fångar 18 olika agens ( i Vgr iallafall), varav influensa är ett, svar i regel dagen efter, kostnad ca 500 kr. Dvs: om patienter behöver sjukhusvård: ta snabbtest för att veta om det behövs enkelrum.

Behandling: förkortar sjukdomstiden lite, skall ges inom 48 timmar från symtomdebut, men för sjukhusvårdade och immunosupprimerade kan senare behandlingsstart övervägas.

  • Ges per os. För behandling ge kapsel Tamiflu 75 mg x 2 i 5 dagar till vuxna och barn > 12 år. För profylax ge 75 mg x 1. Till barn 1-12 år ges 2 mg/kg två gånger dagligen (max 75 mg x 2) i 5 dagar som behandling och gånger 1 som profylax.

Referenser och bra länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/influensa/

Senaste influensa rapporten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

 

 

1: Predictive Symptoms and Signs of Laboratory-confirmed Influenza A Prospective Surveillance Study of Two Metropolitan Areas in Taiwan, Jeng-How Yang, MD, Po-Yen Huang, MD, Shian-Sen Shie, MD, Shuan Yang, BS, Kuo-Chien Tsao, BS, Tsu-Lan Wu, MS, Hsieh-Shong Leu, MD, MS, and Ching-Tai Huang, MD, PhD
. 2015 Nov; 94(44): e1952. Published online 2015 Nov 6. doi: 10.1097/MD.0000000000001952 PMCID: PMC4915903, PMID: 26554802

2: What are the most sensitive and specific sign and symptom combinations for influenza in patients hospitalized with acute respiratory illness? Results from western Kenya, January 2007-July 2010. 2013 Jan;141(1):212-22. doi: 10.1017/S095026881200043X. Epub 2012 Mar 15., Murray EL1, Khagayi S, Ope M, Bigogo G, Ochola R, Muthoka P, Njenga K, Odhiambo F, Burton D, Laserson KF, Breiman RF, Feikin DR, Katz MA.

Abstract

Influenza causes severe illness and deaths, and global surveillance systems use different clinical case definitions to identify patients for diagnostic testing. We used data collected during January 2007-July 2010 at hospital-based influenza surveillance sites in western Kenya to calculate sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value for eight clinical sign/symptom combinations in hospitalized patients with acute respiratory illnesses, including severe acute respiratory illness (SARI) (persons aged 2-59 months: cough or difficulty breathing with an elevated respiratory rate or a danger sign; persons aged ≥5 years: temperature ≥38 °C, difficulty breathing, and cough or sore throat) and influenza-like illness (ILI) (all ages: temperature ≥38 °C and cough or sore throat). Overall, 4800 persons aged ≥2 months were tested for influenza; 416 (9%) had laboratory-confirmed influenza infections. The symptom combination of cough with fever (subjective or measured ≥38 °C) had high sensitivity [87·0%, 95% confidence interval (CI) 83·3-88·9], and ILI had high specificity (70·0%, 95% CI 68·6-71·3). The case definition combining cough and any fever is a simple, sensitive case definition for influenza in hospitalized persons of all age groups, whereas the ILI case definition is the most specific. The SARI case definition did not maximize sensitivity or specificity.
3: Clinical Signs and Symptoms Predicting Influenza Infection, 

DO – 10.1001/archinte.160.21.3243, Archives of internal medicine

Abstract: New antiviral drugs are available for the treatment of influenza type A and type B infections. In clinical practice, antiviral use has rarely been guided by antecedent laboratory diagnosis. Defined clinical predictors of an influenza infection can help guide timely therapy and avoid unnecessary antibiotic use. To examine which clinical signs and symptoms are most predictive of influenza infection in patients with influenza-like illness using a large data set derived from clinical trials of zanamivir. This analysis is a retrospective, pooled analysis of baseline signs and symptoms from phase 2 and 3 clinical trial participants. It was conducted in mainly unvaccinated (mean age, 35 years) adults and adolescents who had influenza-like illness, defined as having fever or feverishness plus at least 2 of the following influenza-like symptoms: headache, myalgia, cough, or sore throat who underwent laboratory testing for influenza. Clinical signs and symptoms were evaluated in statistical models to identify those best predicting laboratory confirmation of influenza. Of 3744 subjects enrolled with baseline influenza-like symptoms, and included in this analysis, 2470 (66%) were confirmed to have influenza. Individuals with influenza were more likely to have cough (93% vs 80%), fever (68% vs 40%), cough and fever together (64% vs 33%), and/or nasal congestion (91% vs 81%) than those without influenza. The best multivariate predictors of influenza infections were cough and fever with a positive predictive value of 79% (P<. 001). The positive predictive value rose with the increase in the temperature at the time of recruitment. When influenza is circulating within the community, patients with an influenza-like illness who have both cough and fever within 48 hours of symptom onset are likely to have influenza and the administration of influenza antiviral therapy may be appropriate to consider. Arch Intern Med. 2000;160:3243-3247