Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Länkar Induktion och e-learning

Videos på några vanliga kontaktorsaker från Lund: bröstsmärta, buksmärta, huvudvärk, synkope, andfåddhet

RCEMs introduktionsvideos på vanliga tillstånd. 

RCEM induktions bok på hemsidangratis nedladdning från iTunes 

RCEM learning

StEmlyns induction 

Lite mer e-learning kurser:

  • www.antibiotikasmart.se — Infektion — En bra online kurs av Strama Stockholm med teori och patientfall.
  • Livertox Database — Toxikologi — Kunskap i det akuta skedet men också för att fördjupa sina kunskapar inom toxikologi en regnig dag på biblioteket.
  • SPiSS, suicid prevention — Psykiatri — Vi träffar på många människor i livskriser eller i värsta fallet efter de har försökt att ta sitt liv. Våran psykiatrisk utbildning som akutläkare brister, är kanske inte så hippt som trauma och hjärtstopp. Dags alltså att höja kompetensen. Vi kan rekommendera den här kortfattade utbildningen om suicid.
  • NIHSS info och film från Göteborgs Universitet
  • eduq.nu — En ny svensk online e-learning plattform som har både betal- och gratiskurser. Som relevant för akutsjukvården kan vi rekommenderar kursen om hjärtultraljud.
  • ALiEM Cards — Samling av bra fickkort för olika sjukdomstillstånd.