Den vanligaste elektrolytrubbningen som ger arytmier. Ca 10% av patienter på sjukhus har hyperkalemi, förstås pga selekterat material med njursvikt, ACE-hämmare mm.

Akut påkommet ökar risken. EKG förändringarna kommer inte alltid stegvis, utan allvarlig arytmi kanske komma utan att föregås av några toppiga Tvågor, men mest sannolikt får man ändå en varning. Höga toppiga Tvågor finns hos 1/5 som har Kalium >5,5, bredare QRS hos 1/2 som har K>6,5. Hälften av 

Kalium >6 anses medföra moderat risk för arytmier, > 6,5 allvarlig arytmirisk.
Man får dock också beakta den underliggande arytmirisken hos tex hjärtsjuka patienter, eller samtidig intoxikation med membranstabiliserande preparat.

Behandling hyperkalemi

HJÄRTSTABILISERANDE:

30 ml 10% calcium gluconat (ca 0,22 Mmol/ml, ger ca 6,6 mmol Ca) ger i stort sett omedelbar effekt inom 1-3 min, och en duration på ca 30-60 min. Verkningsmekansismen är dels genom att öka tröskeln för aktionspotential, genom att normalisera reaktiviteten hos myocyter, och genom att calsiumkanal aktiverade celler, såsom Sinus- och Av nodsceller aktiveras, och därmed normaliserar den av hyperkalemin förhöjda vilopotentialen).
(Man bör undvika CalciumKlorid pga risk för vävnadsnekros vid extravasering)

Redistribuerande:

  • 25 g glukos med 10 E snabbverkande insulin på 15 min, tex (500 ml 5% + 10 actrapid, eller 90 ml 30% glukos + 10 Actrapid) (effekt på 20 min, varar 4-6 h)
  • Salbutamol 10-20 mg inhalation under 20 min (effekt på 30 min, duration 2h)
  • Furosemid: 40-80 mgiv (effekt på 15 min, duration 2-3h)

Regular REALLY wide complex tachykardia

Vid tachykardi med bisarrt utseende, eller mycket vida QRS, alltså >200 ms, tänk hyperkalemi, tänk intox med membranstabiliserande. 
Behandlingen är Calcium och natriumbikarbonat, eftersom betablockare och calciumblockare riskerar att ge asystoli. Eller som Amal Mattu säger: ”a clean kill”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UXh8PS9dtmo%5B/embedyt%5D

 

 

FOAM:

Emergency medicine cases:
https://emergencymedicinecases.com/emergency-management-hyperkalemia/

Emergency medicine cases har också två korta videos, ca 7 min med hyperkalemi.
https://emergencymedicinecases.com/rapid-reviews/hyperkalemia-p1/
https://emergencymedicinecases.com/rapid-reviews/hyperkalemia-p2/

PV kort från ALIEM
https://www.dropbox.com/s/5ax8jmycie6os7f/Hyperkalemia.pdf

EKG förändringar med toppiga T är en opålitlig varning, allvarlig arytmi kommer ofta direkt:
http://emcrit.org/wp-content/uploads/2010/09/ekg-changes-hyper-k.pdf

En uppdatering från mars 2017, Justin Morgenstein
http://www.emdocs.net/emdocs-cases-updates-management-hyperkalemia/

 

Referenser:

Weismans artikel: mkt läsvärd djupdykning!

skarmklipp-2016-10-27-04-35-12

ERC 2015

skarmklipp-2016-10-27-04-21-14

LT om risker med kalciumklorid: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/10/Varning-for-kalciumklorid/

Long et al. (2018) Controversies in Management of Hyperkalemia. J Emerg Med. 55:192-205 PMID: 29731287

Peacock et al. (2018) Real World Evidence for Treatment of Hyperkalemia in the Emergency Department (REVEAL-ED) J Emerg Med. 55:741-750. PMID: 30391144