Den vanligaste elektrolytrubbningen som ger arytmier. Ca 10% av patienter på sjukhus har hyperkalemi, förstås pga selekterat material med njursvikt, ACE-hämmare mm.

Akut påkommet ökar risken. EKG förändringarna kommer inte alltid stegvis, utan allvarlig arytmi kan komma utan att föregås av några toppiga Tvågor…

Kalium >6 anses medföra moderat risk för arytmier, > 6,5 allvarlig arytmirisk.
Man får dock också beakta den underliggande arytmirisken hos tex hjärtsjuka patienter, eller samtidig intoxikation med membranstabiliserande preparat.

Behandling hyperkalemi

HJÄRTSTABILISERANDE:

30 ml 10% calcium gluconat (ca 0,22 Mmol/ml, ger ca 6,6 mmol Ca) ger i stort sett omedelbar effekt, med duration 30-60 min.
(Man bör undvika CalciumKlorid pga risk för vävnadsnekros vid extravasering)

Redistribuerande:

  • 25 g glukos med 10 E snabbverkande insulin på 15 min, tex (500 ml 5% + 10 actrapid, eller 90 ml 30% glukos + 10 Actrapid) (effekt på 20 min, varar 4-6 h)
  • Salbutamol 10-20 mg inhalation under 20 min (effekt på 30 min, duration 2h)
  • Furosemid: 40-80 mgiv (effekt på 15 min, duration 2-3h)

Regular REALLY wide complex tachykardia

Vid tachykardi med bisarrt utseende, eller mycket vida QRS, alltså >200 ms, tänk hyperkalemi, tänk intox med membranstabiliserande. 
Behandlingen är Calcium och natriumbikarbonat, eftersom betablockare och calciumblockare riskerar att ge asystoli. Eller som Amal Mattu säger: ”a clean kill”

 

 

FOAM:

Emergency medicine cases:
https://emergencymedicinecases.com/emergency-management-hyperkalemia/

Emergency medicine cases har också två korta videos, ca 7 min med hyperkalemi.
https://emergencymedicinecases.com/rapid-reviews/hyperkalemia-p1/
https://emergencymedicinecases.com/rapid-reviews/hyperkalemia-p2/

PV kort från ALIEM
https://www.dropbox.com/s/5ax8jmycie6os7f/Hyperkalemia.pdf

EKG förändringar med toppiga T är en opålitlig varning, allvarlig arytmi kommer ofta direkt:
http://emcrit.org/wp-content/uploads/2010/09/ekg-changes-hyper-k.pdf

En uppdatering från mars 2017, Justin Morgenstein
http://www.emdocs.net/emdocs-cases-updates-management-hyperkalemia/

 

Referenser:

Weismans artikel: mkt läsvärd djupdykning!

skarmklipp-2016-10-27-04-35-12

ERC 2015

skarmklipp-2016-10-27-04-21-14

LT om risker med kalciumklorid: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/10/Varning-for-kalciumklorid/

VERY wide complex tachykardia