En av de farliga diffarna till bröstsmärta, och en av de svåra diagnoserna på akuten.

Typfallet är en relativt ung person som kommer till akuten pga tilltagande bröstsmärta: värk centralt, ofta andningskorrelerad, bättre när man sitter (framåtlutad), och sämre när man ligger. Gärna prodromal ÖLI. Så långt är det lätt. Men ofta är de inte helt typiska, och kanske inte matchar diagnoskriterier heller.

Diagnostiskt : 2 /4

  • Typiska smärtor: centrala, kan ha utstålning mot trapezius, andningskorrelerade, bättre vid framåtlutning och dessutom prodromal ÖLI /viros
  • Perikardit biljud: friktionsbiljud som finns under en tidig del av förloppet
  • EKG bild: klassiskt generella ST luft, uppåt konkava (leenden. V1 sparas ofta), ofta pQ sträcka som är nedpressad (höjning i V1), senare i förloppet Tnegativitet. OBS: om fokala ST elevationer/konvexa/ST-Tnedpressning reciprokt: tänk STEMI!
  • Perikardvätska.

Perikardit är begränsad till hjärtsäck. Ofta progress till myokardit: dä syns det på EKG och troponiner. Myokardit har en högre risk för arytmier, och bör övervakas i telemetri.

Orsaken kan vara både viral, inflammatorisk (SLE, sarkoidos, tyreotox tex) eller toxisk (läkemedel, narkotika, vaccinationer).

Behandlingen:

NSAID (om ej hjärtsvikt, njursvikt mm KI)
Kolchicin (motverkar recidiv): 2-3 mg dygn 1, sen 0,5 mgx 1-2.

Hjärtsviktsbehandling kan vara aktuell vid myokardit

Så hur göra man då?

Efter att ha läst på lite om perimyokardit, så tenderar jag just nu att lägga in patienterna mer frikostigt. Tidigt i processen finns risk att de utvecklar myokarditen, och då känns det rimligt med telemetri. Behov av smärtlindring kan också föranleda inläggning.
Mortalitetsrisken generellt är låg, runt någon procent, men ökar vid allvarligare myokardit.

Läs mer:

Internetmedicin om perikardit / myokardit
www.EKG.nu om perimyokardit
www.coreEM.com -en bra podcast om perimyokardit.
www.aliem.com Fint PV kort om perikardit: länkas, men se nedan för PVkortet