Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Prehospital akutsjukvård

http://www.prehospitalakutsjukvard.se

En av Sveriges mesta ambitiösa kurser, som är kopplad till en hemsida med många matnyttiga länkar och artiklar.

Läs!