Anorexia Nervosa på akuten

Ett svårt tillstånd, för alla inblandade. Ett farligt tillstånd. Tyvärr kan jag inte mycket om anorexi, men blev inspirerad av en blogg på StEmlyns att läsa mer. Först kommer lite referenser till svenska material.

Internetmedicin, översiktligt, om anorexia nervösa. 
Tyvärr inte mycket om vad man skall fokusera på under akutenbesöket.
Hypokalemi, EKG förändringar och arytmirisk. Refeedingsyndrom.

Vgregion regionala medicinska riktlinjer. Innehåller en del praktiskt om provtagning och omhändertagande akut somatiskt.

Marsipan guidelines i form av StEmlyns blog

STEmlyn post om AN på ED och Marsipan guidelines 

Lite mer matnyttigt utifrån just akuten perspektivet. Anorexia nervosa har en mortalitet på 20%, dvs förfärande hög. Dödsfallen är antingen arytmi/malnutritionsorsakade, eller självskade/intoxikations orsakade. Diabetespatienter kan hoppa över insulindoser tex.

Cave tecken:

  • Vikt: MBI <13, eller -1 kg/vecka senaste tiden är orostecken.
  • Om man inte kan från liggande resa sig till stående, utan hjälp av händer, eller från stående, till huksittande, till stående igen, är det oroande.

Handläggning:

  • Kontrollera EKG: QTc framför allt, men även ST, T.
  • Blodstatus, elstatus inkl Mg, fosfat, glukos, leverstatus. Venös blodgas rimligt för att kunna bedöma K. OBS: även mild hypokalemi kan spegla låga kroppsinnehåll.
  • Kontakt m psykiatrin.
  • Cave refeedingsyndrom

Checklista för refeedingsyndrom

Läs Marsipan checklistan om refeeding syndrom.
Bedöm: riskfaktorer, tex BMI<13, viktnedgång 1kg/v minst två veckor, Na <130, K<3, påverkade transaminaser.
Refeeding: IVA vård? Om hög refeedingrisk: starta med 5-10 kcal/kg/d. Elstatus x2. OBS: Tiamin.

Marsipan guidelines om unga
Marsipan guidelines om vuxna

Fler referenser: