Jag vill bygga en akutmottagning på kärlek.
Peace, love and understanding.
Lung i sinne, lugn i kontakten, kärlek som grundläggande drivkraft, och förståelse- båda av patienten, av varandra och av medicinska kunskaper.

Det låter kanske stort, svårt, pretentiöst? Men i grund och botten är det egentligen självklart. Vi jobbar där för att vi bryr oss om våra patienter. Vi vill dem väl. Vi vill varandra väl. Ibland så förmår vi inte.

När vi fattar våra beslut, så är limbiska systemet inblandat. Att fatta beslut utan känslor är neurofysiologiskt närmast omöjligt eller ger vansinniga beslut. (Damasio). Det limbiska systemet känner av emotioner mer än känslor, alltså den rena känslan, inte så kategoriserad, analyserad och förstådd. Huruvida det finns ”grundkänslor” är omdiskuterat, liksom hur många de i såfall är. De flesta listar i princip två kategorier: behagliga eller obehagliga. Antingen kärlek, eller känslor som skapar rädsla, för att hårdra det.

Jag vill att de beslut vi fattar på akuten skall vara grundade i kärlek, inte i rädsla. De medicinska besluten skall handla om vad som blir bäst för patienten, inte rädsla för IVO, eller att kollegorna skall säga att man missat något, eller att man lägger in för många patienter. Kärlek och omtanke om patienten och varandra skall vara grunden i besluten.
Det kan låta enkelt, men är i praktiken förstås inte så lätt.

Vad hindrar oss: stress

”The good samarithan study” 1973 lät 40 teologie studerande förbereda ett föredrag, och sedan gå till föreläsningarlokalen. På vägen låg en person som stönade, verkade vara sjuk. Det visade sig att de som fått instruktionen att de hade bråttom – där stannade 10% för att hjälpa. I den gruppen som trodde sig ha gott om tid stannade 63%. Mycket större inverkan än om de fått uppdrag att föreläsa om ”den gode samariten” eller om något annat icke empatiskt.

Hur är det på akuten – upplever vi tidspress?

skarmklipp-2016-11-20-00-54-12

Vad hindrar oss? By stander effekten 

Ju fler som åser något, desto mindre är chansen att någon ingriper. Delat ansvar riskerar att bli ingens ansvar.

Hur stort ansvar har vi och tar vi för de patienter vi inte träffat?

Vad hindrar oss? Otrevligt bemötande

En simuleringsstudie visar att det att man sett någon bli otrevligt bemött, gör att man håller inne med information, och ber med sällan om hjälp.
Vi gör en hel del kognitiva fel i vår verksamhet. Det här är undvikbara fel – någon i rummet förstår vad som är på gång, men säger det inte. Säger inte emot. Det är farligt. Som läkare skall man bete sig så att alla i rummet kan invända, och komma med en annan syn/kompletterande information och synvinklar. Om inte undersköterskan vågar ifrågasätta dig, så är du fel ute…

skarmklipp-2016-11-22-00-55-25

Vad hindrar oss? Rädsla.

Någon klok religiös portalfigur sade en gång: beslut är djupt ner grundade antingen i kärlek, eller i rädsla. Det finns många orsaker till vår egen rädsla, och en hel del orsaker inbyggda i system. Allt ifrån rädsla att inte räcka till, till andras bedömning och värdering, rädsla att göra fel, rädsla att besvära och störa. Listan är hur lång som helst.

img_4620_2

Mer att läsa

https://emin5.com/2015/04/27/be-happy-be-well/

Blog om wellness i Emergency Medicine:
https://akosmed.com

The impact of rudeness on team performance
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26260718
skarmklipp-2016-12-19-00-43-57

Stefan Einhorn: konsten att var snäll. Läs den.
konsten-att-vara-snall

NHS – studie om aggressiv kommunikation mellan doktorer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621942

skarmklipp-2016-12-19-00-54-58

Studie om att lära ut empatiskt beteende:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26594287

Skärmklipp 2016-12-19 01.05.17.png

Grossman om att bygga motståndskraft mot stress:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15256293

Skärmklipp 2016-12-19 01.43.33.png

TED talk om vanor för lycka
http://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness?language=en

Artikel om 5 faktorer som hindrar etiskt beteende i företag:
https://hbr.org/2016/12/why-ethical-people-make-unethical-choices?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social

Googles undersökning om hur teamarbete lyckas: som youtubeklipp 30 min
https://www.youtube.com/watch?v=KZlSq_Hf08M

Neew York Times artikel om googles team undersökning:
http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0