Nya högkänsliga troponiner har införts även i västra götalandsregionen. Gränsvärden är inte helt utarbetade eller kopplade till handläggnignsråd än, bland annat för att gränser är mer eller mindre arbiträra. Råd från högre ort inväntas (läs kardiologer i vgr och Europa).

Ola Hammarsten, professor i klinisk kemi har tillsammans med Tobias Carlsson på Sahlgrenska gjort en djupdykning i TnT och dess användning för bröstsmärtor på akuten. Dessutom har Ola gjort en film om det, och skrivit en artikel i läkartidningen.

En enkel sammanfattning är att de högkänsliga troponin vi har nuförtiden (särskilt TnI) är specifika, och värden <5 utesluter med mycket hög sannolikhet myokardskada – om provet är taget på rätt indikation.  En kort smärtduration innebär att smärtan kan härröra från kardiell ischemi, även med normala värden. Vad är då kort duration? Tja, under 30 min kanske?

För kvinnor räknas 15, och för män 26 som någon sorts cutoff för patologi, men i gränslandet 5-15 resp 26 så rekommenderar man upprepad provtagning för att se dynamik.

Det är som alltid symtom, statistik, magkänsla och interaktionen med patienten som avgör handläggningen. Symtom som effortkorrelation, synlig kallsvett, illamående /kräkningar, utstrålning till armar, EKGförändringar mm har hyfsat hög LR+ för akut koronart syndrom, och bör efterhöras.

Höga Troponiner med dynamik talar för NSTEMI /STEMI myokardskada.

För att komplicera det hela ytterligare så visar flera studier att patienter med kroniskt förhöjda TNI värden har en högre risk för död och hjärtsvikt –   på samma nivåer som för patienter med akut hjärtinfarkt. Kroniskt högt TNI verkar ett allmänt ”sign of badness”, som dock är svårare att utforma handläggning utifrån.

TnI<5 medför en 3 års mortalitet på <1%
TnI >26 medför en 3 års mortalitet på 5%
TnI >50 medför en 3årsmortalitet på 10%!

Se filmen! Nedanför den kommer lite ”kul att veta” om troponiner.

  • Dynamik: 25% av dem som har NSTEMI kommer in i platåfasen – dvs inte säkert att man kan påvisa dynamik. Dock mindre platå för TNI än för TNT. En mycket kortvarig ökning av TnI (dvs <24 h) kan bero på stress, tex maratonlopp. >24 timmars förhöjning innebär samtidig ischemisk skada.
  • TnT har högre base-line än TNI, ev beroende på att TnT visat sig också finnas i skelettmuskel, vilket TnI inte gör. TnI verkar stiga ungefär 10 ggr mer än TnT gör. TnI frisätts fortare, clearas fortare – dvs dag 4 kan det vara normaliserat!
  • Troponiner clearas på två sätt: dels vid hög koncentration av lever, vid lägre koncentrationer av njuren.
  • 1 kubikcm skadat myokard ger en ökning på x600 jämfört med normalvärde.

LT artikel om höga troponiner och allmänt förhöjd risk:

http://läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/01/Kronisk-myokardskada-stark-riskmarkor-for-dod-och-hjartsjukdom/