Ola Hammarsten, professor i klinisk kemi har tillsammans med Tobias Carlsson på Sahlgrenska gjort en djupdykning i TnT och dess användning för bröstsmärtor på akuten. Dessutom har Ola gjort en film om det, och skrivit en artikel i läkartidningen.

En enkel sammanfattning är att de högkänsliga troponin vi har nuförtiden (särskilt TnI) är specifika, och värden <5 utesluter med mycket hög sannolikhet myokardskada.  En kort smärtduration innebär att smärtan kan härröra från kardiell ischemi, även med normala värden. Vad är då kort duration? Tja, ca 30 min kanske?
Det är som alltid symtom, statistik, magkänsla och interaktionen med patienten som avgör handläggningen. Symtom som effortkorrelation, synlig kallsvett, illamående /kräkningar, utstrålning till armar, EKGförändringar mm har hyfsat hög LR+ för akut koronart syndrom, och bör efterhöras.

Höga TnT talar för myokardskada, men lätt förhöjda värden verkar också kunna vara ett allmänt ”sign of badness”, som dock är svårare att utforma handläggning utifrån.

Se filmen!