EKG är en vanlig undersökning på akuten. Billig. Icke invasiv. Inte så lätt att tolka. Behäftad med en hel del falskt positiva och falskt negativa fynd. (Visste du tex att STlyft på EKG har en falskt negativ frekvens på 11% enligt en undersökning?). För att citera en överläkare inom kardiologi: ”EKG är en j-a skitundersökning”. Icke desto mindre kan skickliga tolkare få många ledtrådar från EKG.

För akut bruk for dummies kommer här några tips som inte på något vis räcker, men också några referenser för att veta mer.

  1. För urakut sjuka: koppla upp på 3 avledningsEKG först. 12 avledningsEKG mer prioriterat om misstänkt STlyftsinfarkt, annars kan det vänta till efter bedömning av vitala funktioner /initial genomgång/primary assessment.
  2. Snabb rytm hos vaken patient: sinustackykardi har i regel en grundläggande åkomma du behöver hitta och åtgärda. Känt förmaksflimmer som går fort har i regel också en annan åkomma du behöver behandla för att få ner rytmen.
  3. En frekvens som ligger helt oförändrad runt 130-150 är ofta Fladder. sök p i V2.
  4. En supraventrikulär tackykardi: prova reverserad valsalva: blåsa i 20 cc spruta/krysta i 15 sek, lyft sen benen. Konverterar i 40%! (REVERT trial)
  5. Ischemi: STEMI. Men: fula djupa ST sänkningar, Wellen sign, hyperakuta de Winters T kan också motivera akut reperfusion. Tänk på att det kan vara diskreta förändringar inferiort…
  6. EKG och PE… Inte så sensitivt. Här är en genomgång på Life in the fast lane.
  7. Arytmirisk: PE, VT, VF, AVblock, bi/trifascikulärt block förstås. Men: har du kolla på Brugada typ 1 och 2, hypertrof kardiomyopati, arytmogen högerkammare, långt och kort QT och annat man skall leta efter?

Lite bilder för mönsterigenkänningsfaktorn från LTFL

Ischemitecken:

Wellen sign

 Skärmklipp 2017-03-31 10.56.24Skärmklipp 2017-03-31 10.56.35

dewinters t

Arytmi: Brugada typ 1, 2, 3. Tänk hajfena, respektive sadel.

Skärmklipp 2017-03-31 10.36.00

Arytmogen högerkammare. Svår dx. Läs mer på LIFTL

Skärmklipp 2017-03-31 10.50.16

Arytmogen högerkammare, från LT.

skarmklipp-2016-11-14-03-45-39

Ur läkartidningen om EKG fynd, från ABC om synkope.

Skärmklipp 2017-03-31 10.26.24

Kärllokalisation och EKG

I regel så är det vänster kammare som är intressant för ischemi.
Att förstå vilket kärl som är involverat på EKG gäller STEMI. Vad gäller NSTEMI är de winters T och Wellen sign LAD/huvudstams relaterat. Övriga ischemiska förändringar vid NSTEMI är mycket mer komplext med reciprok påverkan mm, och lämpar sig inte lika bra för att gissa kärl. Dessutom finns en viss anatomisk variation.
Enkelt uttryckt: LAD påverkar framvägg, proximalt V1-V6 + aVL, I. Inferiort = II, aVF, III försörjs hos 90% av höger kärl: RCA.

Skärmklipp 2017-04-09 00.48.55

STEMI går som sagt att lokalisera till kärlområden, vilket NSTEMI inte lika lätt låter sig göras. Observera dock att en ocklusion i CX som drabbar bakväggen ses som STlyft i V7-V9, men som STsänkning i V1-V3. LCX fick också ett frågetecken lateralt om det ger STlyft,  lär vara ovanligt.

Skärmklipp 2017-04-09 00.31.21

Skärmklipp 2017-03-31 11.54.07

ECG-Anatomy-correlation ritad

Resurser

www.ekg.nu – prenumerera på denna utmärka sida! Om inte annat självtester, väl sorterade genomgångar och en fin intro till tolkning. Skönt också att se Cabrera uppställningar på EKG, dvs våra vanliga svenska anatomiska upplägg på EKG.

Akutmottagningen.com har ett inlägg om synkope och EKG och ett om grundläggande EKG tolkning.

LT artikel om synkope

Dr Smiths EKG blog