Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Expertkurvan/Dunning-Kruger effekten

Hur bra är vi på att bedöma vår egen kompetens?

Inte särskilt.

En vanligt förevisad modell i FOAM sammanhang kallas för expert kurvan:

När man hamnar på ”top of Mount Stupid” är en fråga om personlighet, men också om specialitet.
I verkligheten är det förstås inte så här enkelt. Ofta är det en väg med många upp och ner i kurvan, och många olika kurvor för olika kompetenser. Det finns ändå något klokt att lära sig av principen.

Ursprunget till expertkurvan är en artikel från 1999 i Journal of Personality and social psychology.

confidence-experience-expert

”Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments”

av Justin Kruger and David Dunning

 

Kunskap och medvetenhet

Man talar ibland om att kunskap utvecklas i fyra steg. Först blir man medveten om att det är något man inte vet, sen lär man sig det, sen kan man det, och till sist kan man det så bra att det är helt integrerat och man inte längre behöver vara medveten om det för att utnyttja kunskapen.

SKL har en sida om Kompetenstrappan som är ett annat sätt att beskriva samma process.

Medvetenhet och kunskap

Expertkurvan handlar nog egentligen om att vi får större och större insikt i det vi inte vet: dvs medveten okunskap.
Ett mål att sträva efter kan vara att göra den röda rutan så liten som möjligt, och förhålla sig ödmjuk!

Så, ju mer man vet, desto mindre vet man! Go for Nirvana?