Inte så lätt att hålla dosering och kontraindikationer i huvudet.
Här är en liten urakut tipslista:

FASS om Actilys

Alteplas = Actilys kommer i ampuller om 10, 20 eller 50 mg. Koncentration 1 mg/ml. 
Bolus ges direkt, sedan i sprutpump vid infusion. Maxdos 100 mg eller 1,5 mg/kg.
Tänk på att följa upp med heparin.

Som tumregel ges (5-) 10-15 mg iv som bolus på 1-2 minuter, för hjärta, hjärna eller lunga. Kolla vilka ampuller som finns i din närhet: funkar det i akutläget att börja med en ampull, och få en minut att kolla dosering sen?

Vid Lungemboli:

Kritiskt sjuk: runt 30-50 mg för vuxen:

  • 0,6 mg/kg, dvs för 50 kg = 30 mg, för 70 kg 40 mg, för >80 kg 50 mg.

Stabil

  • 10 mg iv på 1-2 min, därefter infusion (0,9 mg/kg på 120 min)

Försiktighet vid skör patient tex:

  • 50 mg iv på 30-90 minuter, ingen snabb bolus.

Stroke

Ge 10% av 0,9 mg/kg som bolus, resten infusion på 60 min.
Dvs för vuxen person ca 0,1 mg/kg:  6-10 mg för vuxen person som bolus på 1-2 min. 

Hjärtinfarkt

Om inte PCI finns att tillgå / är olämpligt:

Inom 6 timmar efter symtomdebut:
Bolus 15 mg iv, sen Doseringsschema 90 min se FASS

Inom 6-12 timmar efter symtomdebut:
Bolus 10 mg iv, sen doseringsschema 3 timmar se FASS.

 

 

Kontraindikationer, se FASS om Actilys

Kortversion av KI trombolys för stroke:

trombolys-kitrombolys-ki-rel