Livsviktigt. Men farligt? Här kommer lite nördfysiologi.

20,6% av vanlig luft på havshöjd. VI pratar ofta om både saturation, (dvs hur många tillgängliga mättningspunkter på hemoglobinet som har syrgas bundet till sig) och om partialtryck.
Den viktiga siffran att komma ihåg är 90% saturation – drygt 8 kPa i normal fysiologi.
Sen sjunker det fort. KOLpatienter kan tex ha sin andningsdrive justerad från kemoreceptorer i hjärnstam (dvs pH i blod) till baroreceptorer i carotis: de reagerar vid 8kPa, dvs runt 88% saturation.

https://www.dropbox.com/s/3tz5ivvsgquw0wn/Sk%C3%A4rmklipp%202017-01-13%2001.18.41.png?dl=0

 

syrgas-pa-saturation

Koncentrationen och partialtrycket faller från inandningsluft till mitokondrier.
Största tryckfallet är i artär till kapillär.

syrgas-luft-t-mitokondrie

Syrgas dissocierar från Hb med olika lätthet, beroende av omgivningsfaktorer.

oxyhaemoglobin_dissociation_curve

 

Referenser:

Giradis M et al. Effect of Conservative vs Conventional Oxygen Therapy on Mortality Among Patients in an Intensive Care Unit: The Oxygen-ICU Randomized Clinical Trial. JAMA. 316(15):1583-1589. 2016. PMID: 27706466

Meyhoff CS et al. PROXI Trial Group. Effect of high perioperative oxygen fraction on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal surgery: the PROXI randomized clinical trial. JAMA. 2009; 302(14):1543-1550. PMID: 19826023 

Stub D et al. AVOID Investigators. Air versus oxygen in ST-segment-elevation myocardial infarction. Circulation. 2015;131(24):2143-2150. PMID: 26002889

FOAM länkar
R.E.B.E.L.EM om syrgas och FLORALi och AVOID studierna.

LIFTL om syrgasdissociationskurvan, 7 min film

Föredrag – uttömmande sådant om respirationsfysiologi -Niklas Larsson, Jonas Claesson