Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Resus resurser

ECRs guidelines 2015

Länk till European Council of Resuscitations guidelines 2015: även nedladdningsbara posters längst ner på sidan.
aHLR    Traumatic arrest     aPLS

aHLR simplified.

RebelEM har en fin blogpost om hur du kan kognitivt avlasta dig under en aHLR situation

Traumatiska hjärtstopp

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances

Sydney HEMS algoritm för traumatiskt hjärtstopp

Atlas på Trauma.org, Brohi för clamshell thoracotomy

Resucitativ hysterotomi

länk till sim-demo från Essentials of EM med Sandra Gray och Scott W.

American heart association guidelines för hjärtstopp i särskilda situationer. 

 

Part 10: Special Circumstances of Resuscitation

Cric

Nålcricotomi: swesems utbildningsmaterial   

Life in the fast lane, om nålcric med video

EMcrit Cricothyroidotomy sida med material av Scott Weingardt, inklusive videos