farliga-listan

Jo, de finns. De där listorna med farliga saker man kan missa. Efter en dykning i FOAM har jag hittat följande farliga listor på olika tillstånd som vi inte bör missa på akuten. De är förstås ofullständiga.

Farliga listan kan användas antingen som en differentialdiagnostisk kontroll över farliga akuta tillstånd som man skall överväga sannolikheten av. Den kan finnas i externminnet, eller inpluggade i ramsminnet så att de är lätt åtkomliga utan ansträngning för hjärnan. Farliga listan är tänkt som en kontrollfunktion för att komplettera mönsterigenkänning och intuition.

farliga-listan-brostsmarta

Bröstsmärta – icke traumatisk

 • AKS
 • Aortadissektion
 • PE
 • Perimyocardit
 • Pneumothorax
 • Pneumoni
 • Tamponad
 • Oesophagusruptur/mediastinit

Bröstsmärta – traumatisk. Deadly dozen.

(länk till artikel av Cubash)

The Lethal Six

 • Luftvägsobstruktion
 • Ventilpneumothorax
 • Hjärttamponad
 • Öppen pntx
 • Massiv hemothorax
 • Flail chest

The Hidden six

 • Aorta skada thorakalt
 • Tracheobronkeal skada
 • Myokard kontusion
 • Traumatisk diafragmaskada
 • Esophagusskada
 • Lungkontusion

dyspne-farliga-listan

 • Anafylaxi, annan svullnad övre luftvägar
 • Pulmonellt:
  • Astma/KOL,
  • Pneumothorax,
  • Pneumoni
  • Lungskada /lungödem av klorgas, organofosfater mm
 • Cirkulation: cirkulatorisk svikt av olika slag
  • AKS/hjärtinfarkt,
  • hjärtsvikt av olika skäl
  • arytmi,
  • tamponad,
  • lungemboli,
  • aortadissektion,
  • blödning,
  • hypovolemi
  • Elektrolytrubbningar
  • Perimyocardit
 • Infektion /feber: epiglottit /trakeit/ÖLI, pneumoni, sepsis, men även ofarliga infektioner.
 • Metabolt:
  • Acidos (ketacidos, laktacidos, externa syror),
  • CO, rökgas, anemi
  • tyroidea
 • Muskuloskelettalt:
  • trauma,
  • nervskada,
  • muskelsjukdom (MS, Guillan Barre)
 • CNS skada /intoxikation
 • Malignitet

farliga-listan-buksmarta

 • AKS / hjärtinfarkt
 • Aortadissektion/aortaaneurysm
 • Peritonit
 • Pankreatit
 • Perforation
 • Appendicit
 • Volvolus/Ileus
 • Cholangit /cholecystit
 • Ulcus
 • X
 • Ischemisk tarm (arteriellt /venöst)
 • Testis torsion
 • Inklämt bråck
 • Sepsis, meningit /ketoacidos/laktacidos
 • Addison
 • Trauma med skador på organ

farliga-listan-huvudvark

 • Meningit, encepahlit
 • Subarrack (subdural, intrakraniell blödning)
 • Tumör
 • Hypertensiv encephalopati
 • Sinustrombos
 • Dissektion av halskärl
 • Temporalisarterit
 • Glaukom
 • CO förgiftning
 • Preeklampsi

farliga-listan-extremitetssmarta

 • Artär insufficiens /artär emboli: vitt ben
 • DVT: ev rött ben/svullet ben, riskfaktorer
 • Septisk artrit: öm, röd led, får ej att röra
 • Nekrotiserande fascit: Pain out of Porportion
 • Kompartment syndrom: normalt ben, Pain out of proportion
 • Erysipelas, mjukdelsskada, mjukdelsinfektion, fraktur

FOT

 • Charcot fot: röd, svullen, bleknar vid uppresning. Oftast diabetiker.
 • Plantarabscess. Osteit
 • (För fotledsdistorsion: dd kolla fx Naviculare, Metatarsale 5 prox)

farliga-listan-ryggsmarta

 • AKS, hjärtinfakrt
 • Ryggmärgsskada, Cauda equina
 • X-extrauterin graviditet
 • AAA, aortadissektion
 • Osteomyelit, osteoartit
 • Epidural abscess
 • Spinal stenos
 • Trauma
 • Ostabila frakturer
 • Malignitet

Några red flags i anamnes / status/ riskfaktorer:

 • Påverkan på blåsa/tarm/känsel i underliv
 • Fokal neurologi
 • Iv drogmissbruk, kortisonbruk
 • Smärta i vila/sömn
 • Konstant progressiv smärta utan mekaniskt förvärrande symtom.
 • Trauma ssk vid ålder >50 år
 • Malignitetstecken i anamnes: viktnedgång, trötthet
 • Feber, svettning (infektion, malignitet)
 • Ung /gammal, dvs <20, >55 åå
 • Thorakala symtom