Paroxysmala supraventrikulära takykardier brukar börja mycket plötsligt, men övergången till lugnare rytm sker mer gradvis pga den reflektoriska sinustackykardi som vanligen följer.

Som regel är de smala QRS komplex, regelbundna. Ofta runt 150-250 i frekvens.

Extremt förenklat kan man kanske tänka enligt nedan. Annars: EKG.nu eller arytmolog.

AVNRT

= extra kretsen finns inne i AV noden. Olika undertyper finns, hos 90% kommer p efter QRS men syns inte alltid. Smala QRS. Ibland syns pvåg före QRS, ibland inte alls, ibland efteråt.

Behandlas med 1: vagala manövrar. 2: Adenosin 3: elkonvertering.

AVRT och WPW

En separat extrabana en bit från AVnoden kan aktiveras med en reentrytakykardi.
Hos 95% är den ortodrom och ger smala QRS. Ofta syns en deltavåg. P våg kan ofta hittas retrograd, dvs efter QRS med oftast kort RP tid, men kan vara lång. Ca 30% av dem med WPW utvecklar någon gång förmaksflimmer.

Behandling: 1: Vagala manövrar. 2: Adenosin, 3: Elkonvertering.

Antidrom med breda QRS

Hos 5% är den antidrom, dvs går bakvägen genom AVnoden, och ger breda QRS.
Högre risk för cirkulationssvikt. Kan vara svår att skilja från VT.

Behandlingen är
1: vagala manövrar 2: Adenosin 3: konvertering. Här kan även betablockad övervägas.

Förmaksflimmer med preexciation, dvs extra bana utanför AVnoden

Det ger en breddökad oregelbunden takykardi. Om Ffladder med breddökning: svårt att skilja från VT.

Adenosin är absolut kontraindicerat hos flimmer med breddökning som kan bero på preexciterat flimmer. All betablockad och calcium blockad är också kontraindicerad. Anledningen till att AV blockerande läkemedel skall undvikas är att om ett flimmer överleds till kammaren via en extrabana utan refraktär period är att resultatet blir ett motsvarande VF.

EKG

För att kunna avgöra vilken typ av arytmi det är behöver man registrera EKG med fokus på höger förmak. Det görs traditionellt med oesophagus EKG.
Om det ej finns att tillgå kan man använda Lewis Lead.

Lewis lead – EKG

När man inte har tillgång till oesphagus EKG kan man prova Lewis lead.
Bild hämtad från Sahlgrenska, kred till thoraxavdelningen.

Koppla EKG, gärna snabb hastighet på pappret om möjligt 100 mm/s.
Sätt sedan extremitetsavledningarna för armar mitt på bröstkorgen, se nedan.

Behandling:

En ny metod för Valsalva verkar lovande. Revers valsalva ökade ju konverteringen från 20% till >40%. Denna enkla manöver beskriven nedan hade på en liten kort serie patienter lyckat resultat hos 10/11 patienter. Randomiserad studie behövs förstås. Tack till Gaudart, Deharo m fl.

Referens

The reverse vagal manoeuvre: A new tool for treatment of supraventricular tachycardia?

Philippe Gaudart 1Nicolas Cazes 2Kimberley Simon 1Denis Larger 1Jean-Claude Deharo 3

PMID: 33387931 – DOI: 10.1016/j.ajem.2020.12.061