Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Pedagogik på akuten

Ungdomar nu för tiden…
…förtjänar moderna pedagogik. Tips från en neurobiologisk synvikel på lärande.

1. Repetition

2. Uppmuntran, positiv feedback, belöning

5 gånger mer kärlek gäller också utbildning..

3. Visualisering

Visualisering, eller mental simulering triggar nervkretsar I sensorisk, motoriska, exekutiva och beslutsfattande delar av hjärnan. Om man detaljtänker I första person går det inte att skilja hjärnaktieringen vid mental simulering från en IRL simulering. Dock krävs att man faktiskt noterat, förstått och simulerar det man har sett / lärt.

4. Engagemang

Lärare som facilitator snarare än som föreläsare är neurobiologiskt bättre.

5. Stress

Underlättar faktiskt lärande. 

6. Återhämtning

Inlärning i 30-60 min med 10-15 min paus är bäst.

7. Multitasking

Se till att hålla de unga upptagna med pedagogisk multitasking som berör ämnet. Annars blir det snabb-chat eller annat mer distraherande…

8. Individuell lärstil

Växla och ge möjlighet för flera lärstilar: auditors, visuell, taktil/kinestetisk.

9. Active involvement

Se till att de som skall lära sig är aktiva. Simulering är bra.

Referenser:

  • Friedlander MJ, Andrews L, Armstrong EG, Aschenbrenner C, Kass JS, Ogden P, Schwartzstein R, Viggiano TR. What Can Medical Education Learn From the Neurobiology of Learning? Acad Med. 2011, 86(4), 415-20. PMID: 21346504