Vi ger ofta iv vätska. Sverige har en fin tradition av balanserad kristoalloid vätskelösning, typ Ringer-Acetat. Internationellt har man ofta haft övervikt av NaCl.
Oftast funderar iallafall jag över Na innehåll (för våra hyponatrema patienter) eller möjligen K innehåll, eller  Klorider som är av intresse för acidospatienter.

NaCl har 154 mmol Na, och 154 mmol klorider
R-acetat har 131 mmol Na och 4 mmol K, lite lägre klorider, 110. och en osmolaritet på 277.
Rehydrex 70mmol Na, inget K.

Komposition av några vanliga kristalloida lösningar 

Vätska: elektrolytinnehåll mmol/L Na+ K+ Cl- Acetat /
HCO3-
Annat pH Mosm/l
NatriumClorid 154 154   5 380
R-acetat 130 4 110 30 Mg 1

Ca 2

5-6 277
Glukos 50 mg/ml m Na40 K20:

Beroende på fabrikat

40 20 45-60 0-23 Mg 0-1,5 4-5 400
Glukos 50 mg/ml buffrad 70 45 25     440
Rehydrex /glukos 25 mg/ml buffrad 70 45 25     270
Natriumbikarbonat pet 100 ml: 60     60   8 1000
Tribonat: per 100 ml 19,5     20/15,5 Fosfat 2

THAM 30

8,1 800

 

Komposition av några vanliga kolloida lösningar

Kolloida lösningar har varit i blåsväder, och användandet gick drastiskt ner efter HAES debaklet om forskningsfusk. Säkert olika traditioner i landet, men inom akutsjukvården används främst kolloider. Här följer några kolloida vätskor som 170306 är registrerade i FASS. Albumin är nog den som används mest för akut bruk.

Skärmklipp 2017-03-06 23.42.43

Expansionseffekt av olika kolloida lösningar i relation till halveringstiden i plasma.

skarmklipp-2017-03-02-14-35-23

Intravenösa infarter och infusion

Nålfärg Storlek (Gauge) Diameter (mm) Flöde ml/min Flöde l/h
Orange 14 2,2 270 16,2
Grå 16 1,7 236 14,2
Vit 17 1,5 133 8
Grön 18 1,3 103 6,2
Rosa 20 1,1 67 4
Blå 22 0,9 42 2,5