Vi ger ofta iv vätska. Sverige har en fin tradition av balanserad kristoalloid vätskelösning, typ Ringer-Acetat. Internationellt har man ofta haft övervikt av NaCl.
Oftast funderar iallafall jag över Na innehåll (för våra hyponatrema patienter) eller möjligen K innehåll, eller  Klorider som är av intresse för acidospatienter.

NaCl har 154 mmol Na, och 154 mmol klorider
R-acetat har 131 mmol Na och 4 mmol K, lite lägre klorider, 110. och en osmolaritet på 277.
Rehydrex 70mmol Na, inget K.

Komposition av några vanliga kristalloida lösningar 

Infusionslösning Natrium (mmol/l) Kalium (mmol/l) Klorider (mmol/l) Acetat

(mmol/l)

Energivärde (kcal/l)
Natriumklorid 0,9 %

(9 mg/ml)

154 0 154 0 0
Ringer-Acetat 131 4 110 30 0
Ringer-glukos

(25 mg/ml)

73 2 78 30 100
Glukos 5%

(50 mg/ml)

0 0 0 0 200
Glukos 10%

(100 mg/ml)

0 0 0 0 400
Glukos 20%

(200 mg/ml)

0 0 0 0 800
Glukoslösning 5 % med natrium och kalium

(50 mg/ml)

40 20 60 1 200
Glukoslösning 10 % med natrium och kalium

(100 mg/ml)

40 20 60 1 400
Glukoslösning 2,5 % buffrad (25 mg/ml) 70 0 45 25 100
Glukoslösning 5 % buffrad (50 mg/ml) 70 0 45 25 200
Rehydrex med glukos 2,5 % (25 mg/ml) 70 0 45 25 100

 

Komposition av några vanliga kolloida lösningar

Kolloida lösningar har varit i blåsväder, och användandet gick drastiskt ner efter HAES debaklet om forskningsfusk. Säkert olika traditioner i landet, men inom akutsjukvården används främst kolloider. Här följer några kolloida vätskor som 170306 är registrerade i FASS. Albumin är nog den som används mest för akut bruk.

Skärmklipp 2017-03-06 23.42.43

Expansionseffekt av olika kolloida lösningar i relation till halveringstiden i plasma.

skarmklipp-2017-03-02-14-35-23