Till akutmottagningen kommer patienter i regel för att de är sjuka och oroliga. Det är en utsatt situation och en svår miljö. Hur får vi åtminstone människor att inte må sämre av att vara på akuten?

”The patient does not care about how much you know, until they know how much you care”

3 enkla saker som patienter värderar:

 1. Informera vad patienten väntar på, och ungefär hur länge man tror att det tar.
  Enkelt uttryckt: stressen att inte veta om man missar doktorn man väntat såååå länge på om man går och kissar eller köper en macka, den tär.
  Vi är också ofta dåliga på att involvera patienterna och berätta vad man väntar på. Vad är nästa steg. Och därefter?
 2. Vanlig hyfs och vänlighet.
 3. Bry dig om människors komfort: täcke på? törstig? ont? stänga dörren?

Mowen, J.C. et al. Waiting in the emergency room: How to improve patient satisfaction. 1993. J Health Care Mark, 13(2): 26-33. Abstract

Artikel: Compassion or speed – which is a more accurate indicator for ED

skarmklipp-2016-11-21-23-54-46

Några svåra saker som patienterna värderar:
om lidandet.

I Manchester intervjuade man patienter om deras lidande. Smärta, illamående, kräkningar, yrsel, ångest var olika skäl till lidande. En helt fruktansvärt överväldigande majoritet upplevde inte att akuten gjort något för att lindra lidandet. Det man efterfrågade var att vården adresserade följande saker:  Emotional distress, Physical symptoms, providing Information, Care and Closure (EPICC). P å svenska:

 1. Känslomässig påfrestning uppmärksammas, bemöts.
 2. Fysiska symtom (smärta, illamående, yrsel, kräkningar) behandlas.
 3. Information
 4. Vänlighet, god omvårdnad
 5. Avslut på vistelsen: hem, in – ett tydligt avslutande samtal.

Det låter som enkla mellanmänskliga självklarheter. Eller?

skarmklipp-2016-11-20-00-27-37

Ta hand om dig

Elisabeht Kubler-Ross sade på en föreläsning: ”doctor, to be able to heal other people, you have to start by healing yourself”.
Ta hand om dig själv. Se till att äta, kissa, ta en paus.
Ta hand om varandra. Med god omtänksam stämning, och om man har kul på jobbet, så tar man också hand om patienterna bättre.

 Läs och hör mer:

Emergency medicin cases, episod 49: enkla råd om hur man bryr sig så att patienten känner det. https://emergencymedicinecases.com/episode-49-patient-centered-care/

Rick Body höll en fin föreläsning i Chicago: Why compassion is not a right. http://www.smacc.net.au/2016/05/is-compassion-a-patient-right-rick-body/