Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Syrgas dissociationskurva

Oxyhaemoglobin_dissociation_curve.png