Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Mikro Kungälvs akut 2019

En liten kunskapsshot på morgonen…

Tänkt som 5 minuters undervisningar för hela akuten, oavsett specialitet eller profession.
PPP föredragen är upp delade i kategorierna ABC, Symtom, Dx (diagnos), CRM (för Crew Reasource Management och kognition, team mm), us (undersökning/lab), eller tek (teknisk färdighet).
Det tar lite tid att ladda ner. De flesta går att se direkt i fönstret, annars kan man trycka på ”download”.

Först några videotips:

Att sticka på akuten: Jonathan Ilicki

Triage på akuten: myter tips och framtiden

ABC lilla c

ABC: hjärtstopp: extrem acidos: how low can you go? Brilliant föreläsning med Jonathan Ilicki

ABC: A

ABC: Chock

Dx Angioödem

Dx AKS

Dx Lungemboli

Symtom Drunkning

Symtom/problem Fallrisk

CRM: beslutsfattande diff diagnostik

CRM Vänta in varandra

CRM kommunikation – closed loop

CRM kognition system 1 och 2

CRM Optimera dig

CRM Stresshantering

CRM Stresshantering lite längre, ca 15 min

CRM upprörd patient

Undersökning Blodgas

Undersökning EKG – lokalisation

Undersökning pdDimer

Undersökning: PK med akut åtgärd

Undersökning TNI

Undersökning Wells score, PERC score

Teknik / färdigheter Trombolys

Teknik / färdigheter Inhalationer