Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Mikro Kungälvs akut 2019

En liten kunskapsshot på morgonen…

Tänkt som 5 minuters undervisningar för hela akuten, oavsett specialitet eller profession.
PPP föredragen är upp delade i kategorierna ABC, Symtom, Dx (diagnos), CRM (för Crew Reasource Management och kognition, team mm), us (undersökning/lab), eller tek (teknisk färdighet).
Det tar lite tid att ladda ner. De flesta går att se direkt i fönstret, annars kan man trycka på ”download”.

Först några videotips:

Att sticka på akuten: Jonathan Ilicki

Triage på akuten: myter tips och framtiden

ABC lilla c

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-ABC-lilla-c.pptx” viewer=”microsoft” ]

ABC: hjärtstopp: extrem acidos: how low can you go? Brilliant föreläsning med Jonathan Ilicki

ABC: A

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-ABC-A.ppt” viewer=”microsoft” ]

ABC: Chock

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-ABC-Chock.pptx” viewer=”microsoft” ]

Dx Angioödem

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Dx-Angioödem-2.pptx” viewer=”microsoft” ]

Dx AKS

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Dx-AKS-1.ppt” viewer=”microsoft” ]

Dx Lungemboli

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Dx-lungemboli.pptx” viewer=”microsoft” ]

Symtom Drunkning

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Symtom-Drunkning.pptx” viewer=”microsoft” ]

Symtom/problem Fallrisk

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Symtom-Fallrisk-AKM.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM: beslutsfattande diff diagnostik

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-beslut-dd.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM Vänta in varandra

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-vänta-in-varandra-1.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM kommunikation – closed loop

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-Closed-loop.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM kognition system 1 och 2

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-kognition-system-1-och-2.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM Optimera dig

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-optimera-dig-själv.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM Stresshantering

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-stresshantering-1.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM Stresshantering lite längre, ca 15 min

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-stresshantering-2-lite-längre.pptx” viewer=”microsoft” ]

CRM upprörd patient

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-CRM-Upprörd-patient.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning Blodgas

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-blodgas-1.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning EKG – lokalisation

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-EKG-lokalisation-ischemi-2.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning pdDimer

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-pDdimer2-2.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning: PK med akut åtgärd

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-PK-med-akut-åtgärd-1.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning TNI

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-TNI-1.pptx” viewer=”microsoft” ]

Undersökning Wells score, PERC score

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Us-Wells-score-och-PERC-score.pptx” viewer=”microsoft” ]

Teknik / färdigheter Trombolys

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Tek-trombolys.pptx” viewer=”microsoft” ]

Teknik / färdigheter Inhalationer

[embeddoc url=”https://akutentips.info/wp-content/uploads/2019/02/Mikro-2019-Tek-Inhalationer.pptx” viewer=”microsoft” ]