Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Stresskurvan och andningen

Du har hört det: stresstratten, stresskurvan. Du har känt det: jag kan inte tänka längre.

Det finns bilder, grafer och illustrationer som visar det tydligt.

När man skall göra enkla saker, så ökar performance linjärt med stress. Mer komplexa uppgifter löses bäst med lagom stress.

Yerke Dodsons lag:

yerkes-dodson

Stress kurvan:

Men även för avancerade uppgifter är lite stress bra:

stress-kurva

Stress, fysiologi och performance

Lite stress skärper sinnena och tankeförmågan. Men mycket stress försämrar.

grossman-unified-model-stress-performance

Eller som Peter Brindley visar den: Doctor coding

doctor-coding

Stress – vad göra?

Det går att förbereda sig, och att med hjälp av tactical breathing lugna de sympatikomimetiska strömmarna, dämpa kortisonet och förbättra sin hjärnkapacitet.

Grossman om att bygga motståndskraft mot stress:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15256293

Skärmklipp 2016-12-19 01.43.33.png

Alan Watkins demonstrerar andningens effekt på hjärtrytmvariabiliteten på ett brilliant sätt:
https://www.youtube.com/watch?v=q06YIWCR2Js