Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Intro

Välkommen till akuten!

Här är några bra källor för att känna att man börjar i en bra ända på akuten.

Checklista för att kolla att man fått med sig det viktigaste, för inläggning, hemgång och arbetet på akuten.
CHECKLISTA FÖR AVSLUTAD PATIENT AKM v 170607

Länk till EKG.nu´s utmärkta sammanfattning om EKG i fickformat.
EKG-diagnostik lathund_

Videos från Lund om de vanligaste kontaktorsakerna på LUCEM.info

Länk till RCEM (Englands akutläkarförening) introduktion. Många bra filmer att se om de vanligaste tillstånden mm.
https://www.rcemlearning.co.uk/rcem-induction/

Länk till kontaktorsaks checklistor, från Eric Dryver, LUCEM. Utmärkt att ha i fickan!
Kontaktorsakschecklistor 161020 LUCEM

Kort lista med ICDkoder för de vanligaste diagnoserna på akuten

Länkar till mer introduktionsmaterial:

StEmlyns induction 

RCEM induktions bok på hemsidangratis nedladdning från iTunes