Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Intro

Välkommen till akuten!
Här är några bra källor att börja med:

Länk till EKG.nu´s utmärkta sammanfattning om EKG i fickformat.
EKG-diagnostik lathund_

Videos från Lund om de vanligaste kontaktorsakerna på LUCEM.info

Linköpingsakutens videosamling för introduktion. Innehåller EKG, tips för bra dokumentation, yrsel, ”grundkurs” i akut geriatrik.

Länk till RCEM (Englands akutläkarförening) introduktion. Många bra filmer att se om de vanligaste tillstånden mm.
https://www.rcemlearning.co.uk/rcem-induction/

Checklista för att kolla att man fått med sig det viktigaste, för inläggning, hemgång och arbetet på akuten.
CHECKLISTA FÖR AVSLUTAD PATIENT AKM v 170607

Länk till kontaktorsaks checklistor, från Eric Dryver, LUCEM. Finns nu också som riktig bok.
Kontaktorsakschecklistor 161020 LUCEM

Tips för att konsultera effektivt:

Kort lista med ICDkoder för de vanligaste diagnoserna på akuten

Länkar till mer introduktionsmaterial:

StEmlyns induction 

RCEM induktions bok på hemsidangratis nedladdning från iTunes 

Aliems lätt åldrade, men ändå aktuella sida för introduktionskällor till akutsjukvård