ERCs algoritm för tachykardier med puls.

erc tachykardia algoritm

Och European rescucitation council kan man väl inte säga emot??
Det finns ju ett litet spöke: WPW som har en extrabana där ibland vissa slag kan överledas via AVnod, och vissa via extrabanan. Kan ge ett utseende med regelbunden, eller oregelbunden rytm med breda komplex. Håll utkik efter polymorf VT som skulle kunna vara WPW – de kan med fördel elkonverteras, men ej ges medel som påverkar AVnoden.

Ett AKM sätt att tänka:

Hur mår patienten?

 

-Livlös? Gravt instabil? aHLR, få upp en rytm på def eller monitor. Livlös patient med tackyarytmi: defibrillering.

Vaken patient?

  1. få upp en rytm på def eller monitor.
  2. O2. Iv. Ha def och luftvägsberedskap på plats.
  3. p vågor?
  4. regelbunden? oregelbunden?
  5. Smala eller breda komplex?

P-vågor

Sök i V2. Finns p?
-Frekvens ca 130-150 och konstant samma pulsfrekens: sök fladderr i V2. Sågtandsmönster, eller en p till, strax efter QRS – det är inte alltid EKGapparaten plockar upp fladder.
-Sinustackykardi är vanligaste tachykardin: sök underliggande orsak och behandla: infektion, lungemboli, anemi, hypovolemi mm mm.
-Snabbt FF: samma resonemang som sinusrytm: varför flimmer? Ischemi? utlösande orsak? Ev kan en snabb supraventrikulär rytm vara grundproblemet: elkonvertera.

Oregelbunden rytm

Är i regel supraventrikulär. Är inte VT.
Kan behandla med att blockera AV noden.

Smala komplex: QRS <120 ms.
Är supraventrikulära, inte VT.

Regelbunden rytm, breda komplex

VT eller abherrent överlett FFL, möjligen antidrom WPW.
Stabil patient: söv och konvertera. Möjligen prova cordarone?

Oregelbunden rytm, breda komplex

Kan vara flimmer med grenblockering: frekvensreglera i Anod eller elkonvertera
kan vara VF men då livlös patient: HLR och defibrillera
Kan vara Torsade: ge iv Magnesium, 1-2 g i taget. Alt: defibrillera

Alltså: alla snabba tachykardier kan i stort sett konverteras/defibrilleras. MEN att blockera AVnoden på en (oregelbunden) breddökad rytm kan vara lurigt. Kan vara FF som överleds via WPW bana: då livsfarligt att ge Avblockering: dessa skall defibrilleras /elkonverteras.