Elektrolytinnehåll i olika kroppsvätskor:

Elektrolytinnehåll (mmol/L)

Na+

K+

Cl-

HCO3-

Ventrikelsaft

35-60

9-20

84-150

0-7 (H+!!)

Galla

140-149

5-10

90-110

30-40

Pancreassaft

135-145

5-10

75-77

75-100

Tarmsekret

110-120

5-10

100-110

20-30