Om yrseln är paroxysemal och lägesberoende, alltså inte bara värre i samband med rörelse, så tänk Benign Paroxysmal Positionell Vertigo.

Det är en lite mer diversifierad sjuka än jag förstod innan jag började läsa på. Det brukar vara rörelseutlöst, tillfälligt 5-15 sekunder vid rörelse fram /bak (lösa kristaller i posteriora båggången), eller 20-30 sekunder vid vridning åt sidan (lösa kristaller i mellersta båggången), men kan vara i stort sett kontinuerligt med bara vissa fria lägen (cupololithiasis), eller mer diffust.

Patienter som har intermittent lägesberoende yrsel, dvs Benign Paroxysmal Positionell Vertigo, BPPV, är de som skall positionstestas. OBS: patienter som har konstant yrsel och nystagmus i vila skall inte utsättas för positionstest – det är fel indikation och förvärrar bara symtomen. 

Se närmare på yrsel.com Läs definitionen och finliret i denna artikel från 2015

Försök lista ut vilket öra och vilken eller vilka båggångar som är affekterade, vilket går när det är laterala, men hö/vä går ej för laterala. (80-90% posteriora, 5-30% laterala, endast 1-2% anteriora).
Observera att det finns en latens på ngr sek vid nedböjning av kropp och huvudet, och att nystagmusen skall vara uttröttar på <1 min.
Dvs DixHallpikes/Epleys räcker täcker de flesta BPPV, supine headroll de övriga i stort sett.  Botande manövrar är lättast att få till på morgonen.

YRSEL som kommer när man böjer sig framåt/bakåt.

Klassikern är när man går ur sängen i morgonen. Yrsel när man böjer sig framåt eller bakåt, kommer i regel från de posterar båggångarna.
Vid provokation syns vertikal, lätt torsionell yrsel = bakre båggången:

Lösa partiklar i den bakre båggången ger oftast korta yrselattacker som varar 5-15 sekunder. De bägge bakre båggångarna är positionerade i olika plan i skallen och kan därför testas för lösa partiklar en i taget. I många fall kan det räcka med en enda repositionsmanöver för att bota kristaller i bakre båggången.

DixHallpikes

Testar posteriora + anteriora båggången. 45% huvudvridning åt testsidan, titta gärna neråt också. Snabbt nedfällning på max 2 sek, nacken lätt extenderad. Typiskt: nystagmus efter få sekunder mot nedre örat: undre ögat mer torsionellt, övre ögat mer vertikalt. Värst i början, mattas av, övergående på < 1minut i regel. Yrseln återkommer i regel vid uppresning. Obs om kraftig yrsel utlöses, om än utan synlig nystagmus, talar det för benign lägesyrsel. Uttröttbar – om upprepas 2-3 ggr ofta tydligt svårare att utlösa. (Om DixHallpikes är positiv, fortsätt till Epleys).

BMJ video länk till Dix Hallpikes

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8RYB2QlO1N4%5B/embedyt%5D

Epleys manöver 

Behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i bakre båggången använder gravitationen:  höger (video länk)och vänster (video länk) En version till:  BMJ länk till Epleys manöver

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jBzID5nVQjk%5B/embedyt%5D

Lättast att göra på morgonen.

Semonts manöver -sidotippning

För posteriora och anteriora båggången. SIttande patient – huvudet 45 gr ifrån den sida som skall testa, snabb nervältning lateralt mot den testade sidan. Semonts använder accelerationen: höger och vänster

Yrsel när man vrider huvudet åt sidan (upprätt läge)

kommer i regel från de mellersta båggångarna, som båda är i samma plan.
Det ger längre yrselattacker, ofta 20-30 sekunder.

Barbeque manöver

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången höger och vänster.

Guifonis manöver

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången vänster. Höger görs på motsvarande sätt men spegelvänt.

Supine head roll /ryggliggande huvudvrullning

Testar mellersta / laterala båggången (horisontella). Pat ligger på rygg: lyft huvudet 30 gr och vrid snabbt åt sidan.

Videolänk

Kraftig yrsel, som kan försvinna i vissa lägen: cupulolithiasis

Kraftig yrsel som kan debutera hastigt. Lätt eller svår yrsel som finns hela tiden, förvärra av rörelse, men där man kan hitta lägen där det är helt yrselfritt, kan bero på cupololithiasis, dvs kristaller eller annat som fastnat och tynger ner känselspröt vid utgången från båggångar. Lösa kristaller ger 5-15 sek yrsel, cupololithiasis ger mer långvarig yrsel, kräver reposition till exakt rätt läge, där sprötet är upprätt och inte ger yrsel. Ofta ger sig besvären på några dagar.

Om det är cupulolithiasis i mellersta båggången mår patienten oftast bäst i rakt sittande med huvudet lätt framåtböjt 5-10 grader. Då hålls känselsprötet helt balanserat, skickar inga konflikterande signaler.

Ibland är kupolen helt blockerad, och rörelsen i vätskan helt blockerad. Symtomen liknar vestibularisneurit.

Ofta spontant övergående, men det kan enstaka gånger behövas special diagnostik, videoinspelning, accelerationsstol mm.

Patientens egenbehandling

Ofta går det över på ett par dagar – lite oklart om det beror på att kristallerna löser upp sig, eller om det är andra processer. Det är bra om patienten har ett yrselträningsprogram, beroende på typen av yrsel.

En habitueringsövning som upprepas förkortar yrseltiden. Exempel på habitueringsövning. Patienten ska få följande instruktion: Sitt på sängkanten och lägg dig sedan snabbt ned på den sida som utlöser mest yrsel. Ligg kvar tills yrseln klingat av och ytterligare ungefär 30 sekunder. Lägg dig sedan på den andra sidan i en snabb rörelse. Om du blir yr, ligg kvar ungefär 30 sekunder efter det att yrseln klingat av. Upprepa hela rörelsen tills du inte blir yr längre. Upprepa varje dag under 2 veckor.