Se även Yrsel -den ganska långa versionen, och Yrsel – Lägesberoende.
Bilden och algoritmen är från region Skåne – tack!

Kortversionen av yrsel på akuten:

 1. Sök annan neurologi som indikerar farligheter från centrala nervsystemet.
 2. Sök annan symtomatologi som indikerar patologi i andra organsystem, såsom infektion, elektrolytrubbningar, kardiellt, anemi mm.
 3. Sök därefter isolerade vestibulära symtom:
  -Skilj ut de paroxysmala och lägestriggade: – BPPV.
  -SKilje ut de paroxysmala men ej lägestriggade: – TIA, Meniere, vestibulär migrän.
  Om attackvis och lägestriggat: gör positionsmanövrar, bara då.
  -Konstant yr och nystagmus = akut vestibulärt syndrom (vestibularisneurit eller centralt). Om konstant: gör HINTS plus, men bara då, för att diffe centralt / perifert.
 4. För mer långdragna besvär bör man se över möjlig läkemedelsbiverkan, bristtillstånd mm.
 5. Kan patienten inte gå utan stöd så talar det för central genes, och motiverar i sig ofta inläggning, liksom om hen inte kan försörja sig.
  Se referenser, länk till videoklipp, artiklar mm  i Yrsel -den ganska långa versionen,

Skåne har gjort en utmärkt algoritm baserad på Vannis algoritm.

 

Har patienten svimmat? (tänk kardiellt, ca 1/10)

Finns neurologiska bortfall?

Är den attackvis – och isåfall  –
-är den triggad av lägesändringar? ( om triggad BPPV)
-är den ej triggad av lägesändringar: TIA, migrän eller Menière)

Är yrseln konstant?
-Med nystamus: Akut Vestibulärt Syndrom.
-Utan nystagmus: internmedicin.

5 frågor och HINTS utesluter central orsak

Om följande fem frågor besvaras med NEJ är central orsak osannolikt. Negativ LR på 50!
Dvs sannolikheten reduceras med 50 ggr! (Jmfrt neg MR första dygnet som reducerar sannolikheten med 5 ggr. Dvs dessa fem frågor är 10 ggr bättre än MR första dygnet på att utesluta central skada!

 1. Är patienten oförmögen att sitta eller stå utan stöd?
 2. Finns fokalneurologiska fynd på riktad undersökning?
 3. Har patienten oroande nystagmus (dvs riktningsväxlande, dominerade vertikal eller torsionell? Lite lätt torsionell kan den få vara)
 4. Har patienten negativ Head Impuls Test , dvs ingen korrektionssackad på någon sida?
 5. Har patienten Skew deviation? (Dvs vertikal skillnad: finns hos 2% av neuriterna m inferiora grenen påverkad, mkt vanligare hos central lesion, och ger en LR + 20 för central lesion.)

HINTS plus….
Kontrollera också hörseln, för att finna labyrint, labyrint-drabbande isolerad stroke, eller anterior cerebellär punktat stroke, som har HINTS som perifer lesion, men också hörselpåverkan.