Se även Yrsel -den ganska långa versionen, och Yrsel – Lägesberoende.
Bilden och algoritmen är från region Skåne – tack!

Kortversionen av yrsel på akuten:

 1. Sök annan neurologi som indikerar farligheter från centrala nervsystemet. (sensorik, motorik, hjärnstam med diplopi, dysartri, dysfagi, dysfoni, dysmetri eller cerebellärt: ataxi/oförmåga att gå.)
 2. Sök annan symtomatologi som indikerar patologi i andra organsystem, såsom infektion, elektrolytrubbningar, kardiellt, anemi mm. Har patienten svimmat – tänk kardiellt.
 3. Sök därefter isolerade vestibulära symtom:
  -Skilj ut de paroxysmala och lägestriggade: – BPPV.
  -Skilj ut de paroxysmala men ej lägestriggade: – TIA, Meniere, vestibulär migrän.
  Om attackvis och lägestriggat: gör positionsmanövrar, bara då.
  -Konstant yr och nystagmus = akut vestibulärt syndrom (vestibularisneurit eller centralt).
  Om konstant: gör HINTS plus, men bara då, för att diffa centralt / perifert.
 4. För mer långdragna besvär bör man se över möjlig läkemedelsbiverkan, bristtillstånd mm.
 5. Kan patienten inte gå utan stöd så talar det för central genes, och motiverar i sig ofta inläggning, liksom om hen inte kan försörja sig.
  Se referenser, länk till videoklipp, artiklar mm  i Yrsel -den ganska långa versionen,

Lägesmanövrar i korthet för isolerad positionell yrsel:

 1. För yrsel som blir värre när man böjer sig fram/bak: Lägg patienten snabbt ner med huvudet lätt bakåt, vridet 45 grader åt sidan.
  Om man får fram nystagmus som är torsionell /vertikal: välj värsta sidan, vänta minst 30 sek efter den försvunnit, vrid sedan huvudet över till andra sidan, vänta, vrid ner mot golvet med kroppen följandes efter. Långsam uppresning. (Du har nu gjort DixHallpikes och Epleys. Upprepa ev exakt likadant.)
  Om man får fram nystagmus som är horisontell: stanna kvar 30 sek, rulla sen 90 grader åt det bättre hållet, fortsätt så ett helt varv, sitt sen upp.
 2. För yrsel som blir värre när man roterar huvudet, eller om inte DixHallpikes gav nystagmus: håll huvudet lätt böjt (dvs ha kvar kudden), lägg patienten ner, och vrid sedan huvudet åt höger eller vänster. Om horisontell nystagmus: vrid åt andra hållet, 90 grader och 30 sek i taget. (Du har nu gjort Supine roll test och barbeque roll behandling.)

5 frågor och HINTS + utesluter central orsak för konstant yrsel

Om följande fem frågor besvaras med NEJ är central orsak osannolikt. Negativ LR på 50!
Dvs sannolikheten reduceras med 50 ggr! (Jmfrt neg MR första dygnet som reducerar sannolikheten med 5 ggr. Dvs dessa fem frågor är 10 ggr bättre än MR första dygnet på att utesluta central skada!

 1. Är patienten oförmögen att sitta eller stå utan stöd?
 2. Finns fokalneurologiska fynd på riktad undersökning?
 3. Har patienten oroande nystagmus (dvs spontan nystagmus riktningsväxlande, dominerade vertikal eller torsionell? Lite lätt torsionell kan den få vara)
 4. Har patienten central Head Impuls Test , dvs ingen korrektionssackad på någon sida under pågående spontan nystagmus och yrsel?
 5. Har patienten Skew deviation? (Dvs vertikal skillnad: finns hos 2% av neuriterna m inferiora grenen påverkad, mkt vanligare hos central lesion, och ger en LR + 20 för central lesion.)

HINTS plus….
Kontrollera också hörseln, för att finna labyrint, labyrint-drabbande isolerad stroke, eller anterior cerebellär punktat stroke, som har HINTS som perifer lesion, men också hörselpåverkan.

Akutneurologi.org – pocketcard om Yrsel

Länk till pdf för Yrsel fick-kort från akutneurologi.org

Skånes yrselalgoritm

Skåne har gjort en utmärkt algoritm baserad på Vannis algoritm.Yrsel – akut kortversionen – Akutentips.info