Det är så svårt att veta när det är dags att släppa taget.
När blir det bästa vi kan göra att hålla handen, vara där, trösta, våga att avstå. Våga att säga att det är nog dags nu. När går vi över till palliativ vård?

PÅ SMACC hörde jag ett fördrag om Döendets diagram. Hur vi bättre kan förstå när det är dags. Nu i veckan kom en artikel i läkartidningen om just detta.

Genom att förstå inte bara ögonblicksbilden, utan hur livet tett sig för den sjuke de senaste åren hjälper en förstås att förstå vartåt naturalförloppet bär.

Enkelt uttryckt kan man rita livets avslutande tid på 4 olika vis. Det kanske kan hjälpa en själv i beslutet, i förklaring, i prognos – men det svåra samtalets konst återstår likväl.

https://www.dropbox.com/s/vz7xb1aqqi3nnfy/Sk%C3%A4rmklipp%202016-11-25%2000.31.23.png?dl=0

Eller på svenska: tre av kurvorna. Artikeln i läkartidningen är koncentrerad på palliation, och tog inte med den tvärbranta Plötslig Död.

D6PA_01D6PA_02D6PA_03

Läs mer:

LT: hoppas på det bästa men planera för det värsta: om pallitiv vård.

Ashley Shrives om How to Diagnose Dying

Original artikeln: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/196538

https://www.dropbox.com/s/rnribypq8ujlacw/Sk%C3%A4rmklipp%202016-11-25%2000.28.51.png?dl=0