British Thoracic Society har uppdaterat sina guidelines 2017.
Lite grundläggande fysiologi ur dokumentet:

POX – normalvärden och patologiska värden:

Lungfriska vuxna: 96-98% POX på rumsluft, men kan korta stunder acceptera ner till 90% under sömn. Sjunker något med åldern. Personligen accepterar jag ner till 92% som normalvärde hos en gammal människa, som inte är andfådd eller fysiologiskt mätbart andningspåverkad.

KOLpatienter kan vara habituerade och gå på sina perifera syrgasreceptorer, som slår till runt 8,5kPa, dvs ca 88-90% POX.

Under 84% kan man se mental påverkan om saturationen är den enda förklaringen. Under 56% kan man se medvetslöshet.

Hyperoxi

Supersjuka människor skall akut ha syrgas. Men titrera ner när pat är stabil.
Negativa effekter av hyperoxi

  • Ökad infarktstorlek vid AMI
  • Shuntning (pga atelektaser).
  • Ökad vaskulär resistens.
  • KOL/bronkiektasi/restriktiva lungsjkd/neuromuskulära sjkd och CO2retention

Partialtryck av syrgas i olika vävnader

syrgas-luft-t-mitokondrie

Relation saturation – PaO2

syrgas-pa-saturation

POX 95 % motsvarar PaO2 13,6 kPa
POX 90 % motsvarar paO2 ca 8,2 kPa
POX 75% motsvarar paO2 ca 5,5 kPa
POX 60% motsvarar paO2 ca 5 kPa
POX 50% motsvarar paO2 ca 4 kPa

skarmklipp-2017-01-13-01-18-41

Syrgas dissociationskurva och förskjutningar

oxyhaemoglobin_dissociation_curve