Sammanfattningsvis:

Se till att ha dig själv i någorlunda skick innan du skall fatta svåra beslut.

Sömn – jo visst är det svårt med jourer och småbarnsliv. Men försök, använd eftermiddagslur eller bra schemaläggning med framåtskjuten rotation, lägg dig direkt, använd solglasögon på väg till sängen efter en nattjour. En hel natts sömndeprivering gör att prefrontala cortex fungerar ungefär lika bra som vid  en alkoholhalt på 1 promille, dvs dyngrak. Då behöver man ha strategier för att säkra sina beslut.

Ät, fikapausa, kissa när du behöver det. Tänk att när du blir långsam och överlastad, så kan mat och en kort paus att du orkar vara klok och effektiv igen!

Hjälp din personliga läggning på traven: vet du med dig att du är slarvig – ha rutiner och checklistor för att dubbelkolla. Eller behöver du snarare strategier för att kunna släppa detaljer och koncentrera dig på helhet och det viktiga?

Ha roligt på jobbet! Man fattar bättre och snabbare beslut om det känns lite lätt i tankebanorna. Att se på en kort filmsnutt med glada pingviner förbättrar ens beslutsförmåga. Tänk vad ett riktigt roligt fikasnack kan göra då!

 

 

 

 

 

 

Stress och fysiologi

Lite stress ökar kapaciteten. För fysisk styrka ökar kraften med stressen, men inte för kognitivt krävande uppgifter. Vi har alla varit där – så stressade att vi inte kan tänka. Som vanligt har språket förstått något djupt: en hög nivå av stress kommer att inhibera olika hjärnfunktioner. Först tappar vi hörseln, sen perifert seende, sen finmotorik, överblick, planerings- och bedömningsförmåga, grov motorisk förmåga, och till sist kontrollen över tarm och blåsa.

Denna eleganta serieruta från Peter Brindley illustrerar en betydligt torrare artikel. Det gäller att lägga sig på en bra stressnivå, dvs lite lätt upraisal så att man blir lättrörlig i både tanke och handling.

Upplevelsen av hot och koppling till stresspåslag.

Skärmklipp 2017-04-22 11.24.29

Om du bedömer att behoven överstiger tillgängliga resurser, så uppfattas situationen som hotfull. Då får man antingen öka resurserna, eller sänka behoven.

Rekrytera resurser:

Be om hjälp. Larma /ring efter förstärkning? Använda andra i teamet? Har du appar eller lappar som hjälper? Dator till hands för att kolla upp sånt du blir osäker på? Kan det finnas någon att ringa som kan stötta per telefon? Använda åskådare? Använda anhöriga? Använda förbipasserande? Om någon är ”besvärlig” – sätt den personen i arbete. De flesta vill hjälpa till, ha en uppgift. I värsta fall kan en person få i uppdrag att ta hand om, eller flytta iväg någon som är störande.

Minska behovet:

Byt mental ståndpunkt: Vad MÅSTE vi göra här och nu. Inte vad är möjligt, utan vad är nödvändigt och uppnåeligt. Det kallas också ”reframing”.

Stresshantering

Hamnar man i ett läge där adrenalin och kortisol nivåerna blir för höga, pulsen går över ca 110-120 och stressen tar överhanden, så fungerar hjärnan allt sämre. Först försvinner delar av hörseln, sen får man tunnelseende, påverkat omdöme, tankeförmåga, minne, beslutsförmåga och till slut tappar man kontroll över blåsa och tarm. Kroppen kan reagera på ett övermått av akut stress med Fight- Flight-Freeze på ett irrationellt sätt.

Tips för att hantera stresspåslag:

Tactical breathing:

Ta kontroll över den enda del av det autonoma nervsystemet du kan styra med viljan: andas jämna, lite längre andetag. Det reducerar adrenalin och kortisolnivåer i realtid, men tar lite längre tid än tre djupa andetag – håll på en stund. Det kan tyckas fånigt, men är mitt bästa tips. Inte bara mitt – det är bästa tipset från många kloka kollegor!

Self talk:

Prata sig själv genom procedurer och situationer, på ett stärkande och positivt sätt. Led din uppmärksamhet och handling rätt.

See: 

Mental förberedelse genom att se dig själv göra det som behövs. Antingen som träning innan, eller precis före, tex på väg till akutrummet.

Fokusera: 

Träna gärna in ett egenkommando som hjälper dig att fokusera, håll fast vid vad är viktigt nu, vad skall göras genast och strax. Behåll situationsuppfattning och inriktning som vägledning för det du gör.

Ta ett steg bakåt

Ta ett fysiskt steg bakåt, för att bättre kunna överblicka. Du markerar då både för dig själv och teamet att du behöver överblick, behöver tankerum.
Sträck gärna på dig lite, fyll ut din kostym, kliv in i rollen av att ta ansvar.

Man kan också vara extremt tydlig: Time out – skall vi sammanfatta, och hjälpas åt att tänka nu! Eller till och med: ”vänta, jag måste backa lite och tänka.”

Referenser

Psychological Skills to Improve Emergency Care Providers’ Performance Under Stress. Lauria MJ, Gallo IA, Rush S, Brooks J, Spiegel R, Weingart SD, Ann Emerg Med. 2017 Dec; 70(6):884-890.PMID:28460863DOI:10.1016/j.annemergmed.2017.03.018

Mycket av tankarna ovan är hämtade från Cliff Read, Chris Hicks, Scott Reingardt, se tex Resus.me och Emcrit.

Peter Brindley och har skrivit en bok Optimizing the crisis resource management – om team och akuta situationer, som de vänligt nog gjort nedladdningsbar.