Statistik är så svårt och icke intuitivt att alla försök att hjälpa till att begripa är bra.

Länk till artikel med verktyget längst upp till höger under rubriken

Här har NEJM publicerat en graf där man själv kan lägga in sensitivitet, specificitet och bestämma se hur avgörande det blir för post test probability. Man kan sen laborera med olika tankar kring hur säker man kan vara på pretest probability – när det tex gäller Covid så vet vi ju inte än. För lindrigt sjuka så verkar anosmi vara en av de få saker som ger ökad sannolikhet för Covid jämfört med annan viros.

Givet att förekomsten är låg i populationen, och man kan gissa på en pretestprobability så kan man visualisera posttest probability. Hur stor riskacceptans man har kan ju variera både utifrån individuella risker vid ett insjuknande, smittrisk, tolerans för risk – dvs personlighet.