Ett skräckscenario, oavsett om det sker på akuten, eller i det civila livet.

Enligt MSB är PDV, pågående dödligt våld många olika typer av händelser, men karaktäriseras oftast av:

 • ofta småskaliga våldshandlingar som utförs med enkla medel
 • gärningspersonerna är ofta villiga att offra sina liv
 • våldshandlingarna är i de flesta fall över på 15 minuter
 • våldshandlingarna resulterar i många svårt skadade

Ett sätt att tänka vid PDV:

 • Vad kräver situationen just nu? Vilka berörs, vem kan agera?
 • Tydlighet med roller och ansvar, men man kan behöva vara flexibel och kreativ i vilka ansvar man förhåller sig till.
 • Samverka – ta intiativ, se till att det finns strukturer för att ändra planen.

Tillräckligt säkert: dvs du bedömer själv om det känns tillräckligt säkert. Polis / räddningstjänst kanske är helt upptagna.
Tillräckligt bra: kanske ”load and go”, stanna inte kvar.
Viktigast just nu?
Farligast just nu?

Samlad lägesbild:

En utmaning, men extremt viktigt.

Skademinimera efter våldshändelse:

 • Välj säkra platser för ledning, uppsamling mm.
 • Snabbt få igång avtransport av skadade.
 • Styra trafik, rörelse av människor.
 • Hög beredskap för sekundära händelser /fler attacker
 • Informera fort via många kanaler.

Taktisk medicin – initiala åtgärder utifrån säkerhet

När ett område är farligt att vistas i, bör man ha så få människor där så kort tid som möjligt. Det betyder att vi måste tänka och handlägga på ett annat sätt än vi är vana vid.

page50image2030305440

I het zon: 

 • Bukläge, /sidoläge: vänd liggande skadad med foten när du går förbi
 • Ev Tourniquet för att stoppa katastrofal blödning.

Varm zon: TRaPS (Tactical Rapid Primary Survey)

 • c: svep över extremitet och bål: blod? Åourniquiet
 • A: Pratar de? Annars bukläge, näskantarell
 • B: Kan de ta ett djupt andetag? Chest seal, ARS nål
 • C: Radialis puls? Vätska, TXA, Bäckengördel
 • D: AVPU
 • E: hypotermiprevention

Kall zon:

Sedvanlig handläggning utifrån medicinskt inriktningsbeslut.
Snabb avtransport.

Pågående dödligt våld på sjukhus

Länk till vgrs film om pågående dödligt våld på sjukhus: ”fly, göm, slåss”

Våld och Hot ver 130920 vgr Vgrs dokument om våld och hot

Referenser:

MSBs rekommendationer från 2018 om samverkan vid pågående dödligt våldi publik miljö.

ACEP: om våld på akuten och förebyggande arbete

ACEP: resurser om skjutvapenhändelse på sjukhus