Akutentips.info

Tips, utbildningsresurser och kliniska pärlor för akutläkare och andra intresserade.

Författare

Inlägg på denna sida är skrivna av Kristina Bengtsson Linde.

Akutläkare och internmedicinare, med ett par universitetsår i filosofi, psykologi och språk. Intresserad av kognition, beslutsfattande, utvecklingsarbete, och brinner för att vi  skall återta relationens betydelse och frågan: ”hur kan jag hjälpa dig?” Att hjälpa människan, men med medicinskt vetenskap som grund och rimlig hänsyn till sannolikheter, numbers needed to harm såväl som numbers needed to treat. Pedagogisk medicin gentemot patienter. Utbildning av personal, och att det även skall vara något som uppmärksammas som produktionsmål i vården.