En av de fruktade oproportionerlig-smärta-och-skitfarligt-diagnoserna.

Drabbar oftast nedre, möjligen övre extremiteten, men kan verkligen slå ner var som helst i kroppen. En fruktad variant är genitalt: Fourriers gangrän.

Typ 1: blandflora. Drabbar oftare gamla, unga, mer sårbara, som sängbundna. Ofta bukfokus/genitalt fokus med blandflora.

Typ 2: Hemolytiska Streptokocker grupp A är vanligast, kan drabba vem som helst. Den klassiska gasbranden av Clostridium perfringens är mer sällsynt.

Symtom:

Svår smärta med diskreta objektiva fynd:
Hudsymtom saknas eller är mycket diskreta intialt.
Huden kan vara lätt rodnad – om blåröd missfärgning eller blodiga bullae visar sig är det i regel senare i förloppet, men det är rätt specifikt (runt 95%). Hudsymtomen kan progrediera med 1 cm per timme.
Ofta infektionstecken eller sepsis, men bara runt hälften har feber från början.

Em in 5 har sammanfattat symtomen i bild och bokstäver:
POOP: Pain out of proportion
POEM: Pain outside the erythemous margine: dvs smärta utanför rodnat eller synligt affekterat område.
SWOS: Sepsis without other source.

EM in 5: kort informativ film.

Behandling:

Misstänk vid pain out of proportion.
Odla från blod, vävnad (inklusive vävnadsbitar i rör utan tillsats, som sänds till lab för snabb mikroskopi).
Antibiotika utifrån misstänkt fokus, så brett som möjligt.
Ett trick: ta en spruta med koksalt, spruta in i vävnaden, sug upp, tag ett strept-A på aspiratet.
Röntgen och CT kan bidra i diagnosen.
Vid misstanke: operation, det är både åtgärd och föredragen diagnostisk modalitet.

Referenser

LRINEC score enligt medcalc

Fernando et al. (2019) Necrotizing Soft Tissue Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination, Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Surg. 269:58-65. PMID: 29672405

Em in 5 om Nec Fasc

Fournier Gangrene: In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. 2022 Jun 17.  Stephen W. Leslie 1Jonathan Rad 2Juron Foreman 3 Länk PMID: 31747228

Necrotizing Fasciitis:
Stat Pearls. Heather A. Wallace; Thomas B. Perera. Last Update: May 29, 2022.

Necrotizing Faisciitis: How reliable are the cutaneours signs?
J Emerg Trauma Shock: 2017 oct-dec; 10 (4): 205-210, doi: 10.4103/JETS.JETS_42_17
Ho Jun Kiat 1Yap Hui En Natalie 1Lateef Fatimah 1 2
PMID: 29097860, PMCID: PMC5663140  DOI: 10.4103/JETS.JETS_42_17