Det är inte lätt att skriva målbeskrivningar. Här följer en liten expose över bakgrunden till målbeskrivningarnas tillkomst.

Om kunskap och nivåer

Socialstyrelsen utfärdar legitimation och specialistbevis,  och har en ganska vag och omfattande beskrivning av kompetenserna i sin målbeskrivning 2015:8. Specialistföreningen Swesem har brutit ner kompetensen i sin SWESEM Core Curriculum i mer detaljerade beskrivningar av olika kompetenser, men har inte nivåsatt den. EuSEM Core Curriculum finns också som referens, och kommer i sinom tid med klickbara utbildningslänkar.

SoS Specialisttjänstgöring 2015:8

Enligt SoS 2015:8 så anges kunskapskrav i följande nivåer: Behärska, ha kunskap om, ha kännedom om.
”Med behärska avses här att läkaren uppvisar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att fullständigt och självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom det område som avses. Det kan till exempel vara att läkaren fullständigt och självständigt kan bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och följa upp en patient och använda de tekniker eller metoder som är relevanta för området. Ha kunskap används i delmålen c för att uttrycka ett kompetenskrav som är mindre omfattande än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper. Ha kännedom används i delmålen c för att uttrycka det minst omfattande kompetenskravet.”

Blooms reviderade taxonomi

I arbeten kring kurs skall Blooms reviderade taxonomi helst användas. Ursprunget formulerades 1956, revisionen 2001. I stigande skala
Minnas – Förstå – Tillämpa – Analysera – Evaluera – Skapa Kunskap.

Skärmklipp 2017-04-28 23.20.36

Man kan också ställa upp en tabell, och plotta in var det tänkta kunskapsmålet hamnar.

Skärmklipp 2017-04-28 23.18.00

När det gäller kunskap så kan den förstås delas upp på många vis.

-teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter.

Dreyfus syn på nivåer av kompetens:

Bildresultat för competence learning model dreyfus

Bildresultat för competence learning model dreyfus

Bildresultat för competence learning model dreyfus

CUSUM score om färdigheter

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1348/1348819_ped-projekt-g-svensson.pdf

The learning curve” Lärandets process i hjärtkirurgi

Ett anopIVA färdighets CUSUM ark

Dansk anestesiologisk förening, med länk till CUSUM

Canadas Milestones och EPA

Canadas Royal College har utformat en sorts mål- eller kompetensbeskrivningar för akutsjukvård.

http://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/implementation/cbd-milestones-epas-e

Exempel på expert beskrivning i Milestone form. http://canmeds.royalcollege.ca/guide

Det finns också verktyg, möjlighet att söka fram milestone på sin nivå, och arbeta med dem.

USA: Milestones

USAs ABEM har tillskapat ett system för att värdera progression under utbildning.

https://www.abem.org/public/resources/emergency-medicine-milestones-ksas

Man har börjat beskriva utbildning och kompetens och hur de kopplas till ansvar och tjänsteposition, EPA Entrustable Professional Activities.

EPA och Milestones: 

 

Integration of Entrustable Professional Activities with the Milestones for Emergency Medicine Residents

Referenser:

LT artikel av Knut Aspegren: den svåra konsten att skriva målbeskrivningar

SoS målbeskrivning för ST