Vi finns till för patienternas skull. För att kunna ge god vård och omvårdnad, och ett vettigt mellanmänskligt bemötande så behöver vi själva må bra. Hur gör man det? Hur skapar vi förutsättningar för att må bra, ta hand om oss själva och varandra?

Gissningsvis finns många svar, vi är alla olika.
Gissningsvis finns det också några saker som är gemensamt för många av oss.

Att ha stöd av kollegor, tid för återhämtning och reflektion är viktigt.
Stort ansvar, tidspress och små möjligheter att påverka, liksom sömnbrist är riskfaktorer för burnout.
Att ha stöd hemma, goda relationer, träna fysiskt är också hälsobringande faktorer.

Personligen så upplever jag att det är viktigt att kunna vara stolt över den vård man har möjlighet att ge sina patienter. Att ha möjlighet att ställa frågor utifrån nyfikenhet till sina patienter och kollegor. Att ha en relation till sina arbetskamrater, och också till sina patienter. Att göra ett bra jobb. Det gör att jobbet ger energi, inte tar.

En av de största riskfaktorerna för att må dåligt på jobbet är att att som läkare uppleva att man begått medicinska fel. Det ger både oro och ångest och en osäkerhet när i framtida handläggningar.

Några enkla tips om Wellness på jobbet från EMcases:

  • ”Failing up”, dvs ha en strategi för när du gör fel.
  • Ta hand om dig.
  • Träna dig på att ha en välvillig inställning, också till dig själv.
  • Mindfulness
  • Motståndskraft
  • Engagera dig i jobbet
  • Sömnhygien.

Artiklar om wellbeing och resilience

Om du bara skall läsa / lyssna på en artikel, så skulle jag rekommenderar EMcases 103.

Ep 103 Preventing Burnout and Promoting Wellness in Emergency Medicine

Resilience

betyder ungefär ”motståndskraft” mot tex utmattning. Här är en artikel som belyser resilience.

What we don’t talk about when we talk about professionalism: Resilience

https://learning.bmj.com/learning/module-intro/resilience.html?moduleId=10060244

http://www.emtraineesassociation.co.uk/stress-burnout–resilience.html

https://www.acepnow.com/article/resilience-training-mindfulness-can-ease-emergency-department-stress/

Society for Academic Emergency Medicine – resources Wellness and Resilience
https://www.saem.org/education/saem-online-academic-resources/wellness-and-resilience

Knowledge-hub on physician Wellbeing

Lite artiklar:

  1. 2001 Jan;52(2):215-22. Interventions to improve physicians’ well-being and patient care. Firth-Cozens J1.
  2. 2016 Oct 31;8:71-80. doi: 10.2147/JHL.S93896. eCollection 2016. The relationship between leadership and physician well-being: a scoping review. Montgomery AJ1.

Den långa och innehållsrika referenslistan från Montgomerys artikel:

1. Montgomery A, Todorova I, Baban A, Panagopoulou E. Improving quality and safety in the hospital: the link between organizational culture, burnout, and quality of care. Br J Health Psychol. 2013;18(3):656–662. [PubMed]
2. Colquhoun HL, Levac D, O’Brien KK, et al. Scoping reviews: time for clarity in definition, methods, and reporting. J Clin Epidemiol. 2014;67(12):1291–1294. [PubMed]
3. North F, Syme SL, Feeney A, Head J, Shipley MJ, Marmot MG. Explaining socioeconomic differences in sickness absence: the Whitehall II study. BMJ. 1993;306(6874):361–366. [PMC free article] [PubMed]
4. Kivimaki M, Elovainio M, Vahtera J, Ferrie JE. Organisational justice and health of employees: prospective cohort study. Occup Environ Med. 2003;60(1):27–33. [PMC free article] [PubMed]
5. Head J, Kivimaki M, Siegrist J, et al. Effort-reward imbalance and relational injustice at work predict sickness absence: the Whitehall II study. J Psychosom Res. 2007;63(4):433–440. [PubMed]
6. Kuoppala J, Lamminpää A, Liira J, Vainio H. Leadership, job well-being, and health effects – a systematic review and a meta-analysis. J Occup Environ Med. 2008;50(8):904–915. [PubMed]
7. Avolio B, Reichard R, Hannah S, Walumbwa F, Chan A. A meta-analytic review of leadership impact research: experimental and quasi-experimental studies. Leadersh Q. 2009;20(5):764–784.
8. Montgomery AJ. The inevitability of physician burnout: implications for interventions. Burn Res. 2014;1(1):50–56.
9. Association of American Medical Colleges . Recommendations for Clinical Skills Curricula for Undergraduate Medical Education. Task Force on the Clinical Skills Education of Medical Students.Washington DC: Association of American Medical Colleges; 2008. [Accessed May 11, 2016]. Available from: https://www.aamc.org/download/130608/data/clinicalskills_oct09.qxd.pdf.
10. Accreditation Council for Graduate Medical Education, American Board of Emergency Medicine The Emergency Medicine Milestone Project. 2012. [Accessed May 11, 2016]. Available from: https://www.acgme.org/Portals/0/PDFs/Milestones/PediatricEmergencyMedicineMilestones.pdf.
11. Baicker K, Cutler D, Song Z. Workplace wellness programs can generate savings. Health Aff (Millwood) 2010;29(2):304–311. [PubMed]
12. Commission of the European Communities . Green Paper on the European Workforce for Health.Brussels: Commission of the European Communities; 2008. [Accessed September 29, 2016]. Available from: http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_gp_en.pdf.
13. European Observatory on Health Systems and Policies . Investing in Europe’s Health Workforce of Tomorrow: Scope for Innovation and Collaboration: Summary Report of the Three Policy Dialogues.Belgium: Publication of the Centre for Health Services & Nursing Research, Catholic University Leuven; 2010.
14. Dyrbye L, Massie FS, Eacker A, et al. Relationship between burnout and professional conduct and attitudes among US medical students. JAMA. 2010;304(11):1171–1180. [PubMed]
15. Montgomery AJ, Bradley C, Rochfort A, Panagopoulou E. A review of self-medication in physicians and medical students. Occup Med (Lond) 2011;61(7):490–497. [PubMed]
16. Goehring C, Bouvier GM, Kunzi B, Bovier P. Psychosocial and professional characteristics of burnout in Swiss primary care practitioners: a cross-sectional survey. Swiss Med Wkly. 2005;135(7–8):101–108.[PubMed]
17. Goitein L, Shanafelt TD, Wipf JE, Slatore CG, Back AL. The effects of work-hour limitations on resident well being, patient care, and education in an internal medicine residency program. Arch Intern Med. 2005;165(22):2601–2606. [PubMed]
18. Arnetz BB. Psychosocial challenges facing physicians of today. Soc Sci Med. 2001;52(2):203–213.[PubMed]
19. Baldisseri MR. Imparied healthcare professional. Crit Care Med. 2007;35(2 suppl):106–116. [PubMed]
20. Center C, Davis M, Detre T, et al. Confronting depression and suicide in physicians: a consensus statement. JAMA. 2003;289(23):3161–3166. [PubMed]
21. Shanafelt TD, Balch CM, Bechamps G, et al. Burnout and medical errors among American surgeons. Ann Surg. 2010;251(6):995–1000. [PubMed]
22. Alexandrova-Karamanova A, Todorova I, Montgomery A, et al. Burnout and health behaviors in health professionals from seven European countries. Int Arch Occup Environ Health. 2016;89(7):1059–1075.[PubMed]
23. Bakhshi S, While AE. Health professionals’ alcohol-related professional practices and the relationship between their personal alcohol attitudes and behavior and professional practices: a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(1):218–248. [PMC free article] [PubMed]
24. Fie S, Norman IJ, While AE. The relationship between physicians’ and nurses’ personal physical activity habits and their health-promotion practice: a systematic review. Health Educ J. 2013;72(1):102–119.
25. Zhu DQ, Norman IJ, While AE. The relationship between doctors’ and nurses’ own weight status and their weight management practices: a systematic review. Obes Rev. 2011;12(6):459–469. [PubMed]
26. Pipe A, Sorensen M, Reid R. Physician smoking status, attitudes toward smoking, and cessation advice to patients: an international survey. Patient Educ Couns. 2009;74(1):118–123. [PubMed]
27. Haas JS, Cook EF, Puopolo AL, Burstin HR, Cleary PD, Brennan TA. Is the professional satisfaction of general internists associated with patient satisfaction? J Gen Intern Med. 2000;15(2):122–128.[PMC free article] [PubMed]
28. Halbesleben JR, Rathert C. Linking physician burnout and patient outcomes: exploring the dyadic relationship between physicians and patients. Health Care Manage Rev. 2008;33(1):29–39. [PubMed]
29. Wallace JE, Lemaire JB, Ghali WA. Physician wellness: a missing quality indicator. Lancet. 2009;374(9702):1714–1721. [PubMed]
30. Shanafelt TD, Boone S, Tan L, et al. Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Arch Intern Med. 2012;172(18):1377–1385. [PubMed]
31. Dodge R, Daly A, Huyton J, Sanders L. The challenge of defining wellbeing. Int J Wellbeing. 2012;2(3):222–235.
32. Bedeian AG, Hunt JG. Academic amnesia and vestigial assumptions of our forefathers. Leadersh Q. 2006;17(2):190–205.
33. Dubin R. Metaphors of leadership: an overview. In: Hunt JG, Larson LL, editors. Crosscurrents in Leadership. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press; 1979. pp. 225–238.
34. Jaques E, Clement SD. Executive Leadership. Arlington, VA: Cason Hall; 1991.
35. Shanafelt TD, Gorringe G, Menaker R, et al. Impact of organizational leadership on physician burnout and satisfaction. Mayo Clin Proc. 2015;90(4):432–440. [PubMed]
36. Shanafelt TD, West CP, Sloan JA, et al. Career fit and burnout among academic faculty. Arch Intern Med. 2009;169(1):990–995. [PubMed]
37. Shanafelt TD, Sloan JA, Habermann TM. The well-being of physicians. Am J Med. 2003;114(6):513–519. [PubMed]
38. Dyrbye LN, Thomas MR, Harper W, et al. The learning environment and medical student burnout: a multicentre study. Med Educ. 2009;43(3):274–282. [PubMed]
39. Cook AF, Arora VM, Rasinski KA, Curlin FA, Yoon JD. The prevalence of medical student mistreatment and its association with burnout. Acad Med. 2014;89(5):749–754. [PMC free article][PubMed]
40. Gaufberg EH, Batalden M, Sands R, Bell SK. The hidden curriculum: what can we learn from third-year medical student narrative reflections? Acad Med. 2010;85(11):1709–1716. [PubMed]
41. Pitkala KH, Mantyranta T. Professional socialization revised: medical students’ own conceptions related to adoption of the future physician’s role – a qualitative study. Med Teach. 2003;25(2):155–160.[PubMed]
42. Chang GC. The Hidden Curriculum: Hazing and Professional Identity [Unpublished Masters Thesis]2011. [Accessed 29 September, 2016]. Available from: http://search.proquest.com/docview/886783152.
43. Ripp JA, Fallar R, Korenstein D. A randomized controlled trial to decrease job burnout in first-year internal medicine residents using a facilitated discussion group intervention. J Grad Med Educ. 2016;8(2):256–259. [PMC free article] [PubMed]
44. Wallace JE, Lemaire J. On physician well being – you’ll get by with a little help from your friends. Soc Sci Med. 2007;64(12):2565–2577. [PubMed]
45. Demmy TL, Kivlahan C, Stone TT, Teague L, Sapienza P. Physicians’ perceptions of institutional and leadership factors influencing their job satisfaction at one academic medical center. Acad Med. 2002;77(12 pt 1):1235–1240. [PubMed]
46. Sexton JB, Sharek PJ, Thomas EJ, et al. Exposure to leadership walkrounds in neonatal intensive care units is associated with a better patient safety culture and less caregiver burnout. BMJ Qual Saf. 2014;23(10):814–822. [PMC free article] [PubMed]
47. Cydulka RK, Korte R. Career satisfaction in emergency medicine: the ABEM longitudinal study of emergency physicians. Ann Emerg Med. 2008;51(6):714–722. [PubMed]
48. Rosenman ED, Shandro JR, Ilgen JS, Harper AL, Fernandez R. Leadership training in health care action teams: a systematic review. Acad Med. 2014;89(9):1295–1306. [PubMed]
49. Laschinger HK, Fida R. New nurses burnout and workplace wellbeing: the influence of authentic leadership and psychological capital. Burn Res. 2014;1(1):19–28.
50. Schaufeli WB, Taris TW. A critical review of the job demands-resources model: implications for improving work and health. In: Bauer G, Hämmig O, editors. Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Transdisciplinary Approach. Dordrecht: Springer; 2014. pp. 43–68.
51. Skakon J, Nielsen K, Borg V, Guzman J. Are leader’s well-being, behaviors and style associated with the affective well-being of their employees? A systematic review of three decades of research. Work Stress. 2010;24(2):107–139.
52. Schaufeli WB. Engaging leadership in the job demands-resources model. Career Dev Int. 2015;20(5):446–463.
53. Jones JW, Barge BN, Steffy BD, Fay LM, Kunz LK, Wuebker LJ. Stress and medical malpractice: organizational risk assessment and intervention. J Appl Psychol. 1988;73(4):727–735. [PubMed]
54. Nielsen K, Daniels K. The relationship between transformational leadership and follower sickness absence: the role of presenteeism. Work Stress. 2016;30(2):193–208.
55. Karnieli-Miller O, Vu TR, Frankel RM, et al. Which experiences in the hidden curriculum teach students about professionalism? Acad Med. 2011;86(3):369–377. [PubMed]
56. Chi J, Verghese A. Clinical education and the electronic health record: the flipped patient. JAMA. 2014;312(22):2331–2332. [PubMed]
57. Lemaire JB, Wallace JE, Ghali WA, Sargious P, Zarnke K, Bacchus CM. Exploring the dimensions of the medical teaching unit physician preceptor role. Abstract Book. Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2014 Annual Conference; August 30 – September 3, 2014; Milan, Italy. p. 352.
58. Straus SE, Soobiah C, Levinson W. The Impact of Leadership Training Programs on Physicians in Academic Medical Centers: a systematic review. Acad Med. 2013;88(5):710–723. [PubMed]
59. Schneider B, Barbera KM, editors. Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture. New York: Oxford University Press; 2014.
60. Kippist L, Fitzgerald A. Organisational professional conflict and hybrid clinician managers: the effects of dual roles in Australian health care organizations. J Health Organ Manag. 2009;23(6):642–655.[PubMed]
61. von Knorring M, Alexanderson K, Eliasson MA. Healthcare managers’ construction of the manager role in relation to the medical profession. J Health Organ Manag. 2016;30(3):421–440. [PubMed]
62. West M, Armit K, Lowenthal L . Leadership and leadership development in health care: the evidence base. London: The King’s Fund; 2015. [Accessed April 7, 2015]. webpage on the Internet. Available from: http://www.kingsfund.org.uk/publications/leadership-and-leadership-development-healthcare.
63. Tilburt JC, Wynia MK, Sheeler RD, et al. Views of US physicians about controlling health care costs. JAMA. 2013;310(4):380–389. [PMC free article] [PubMed]
64. Nancarrow SA, Booth A, Ariss S, Smith T, Enderby P, Roots A. Ten principles of good interdisciplinary team work. Hum Resour Health. 2013;11:19. [PMC free article] [PubMed]
65. Ryan RM, Deci EL. An overview of self-determination theory. In: Deci EL, Ryan RM, editors. Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY: University of Rochester Press; 2002. pp. 3–33.
66. Leiter MP, Maslach C. Areas of worklife: a structured approach to organizational predictors of job burnout. In: Perrewe PL, Ganster DC, editors. Research in Occupational Stress and Well–being. Vol. 3. Oxford: Elsevier; 2004. pp. 91–134.
67. Edmondson AC, Lei Z. Psychological safety: the history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annu Rev Organ Psychol Organ Behav. 2014;1:23–43.
68. Duhigg C. What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times; Feb 25, 2016. [Accessed 29 September, 2016]. webpage on the Internet. Available from: http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html.