Mer sill till pingvinen, sa Patrik Söderberg.
5 gånger mer kärlek, säger Martin Forster, visserligen om barnuppfostran.
Att ge och få feedback är ett sätt att bli bättre på det man får feedback på. 

Här är några tips och verktyg från dem som kan det bättre!

Strukturella bedömningsverktyg

Vår alldeles egne svenske guru på området, Fredrik Walentin, håller på med spännande arbeten och forskning kring svenska EPAs. Bedömningsverktygen: Se hans utmärkta hemsida: www.hjarntanken.se

MINI-CEX (bedömning av anamnes, status och/eller samtal)
Mini-CEX med narrativ bedöming och skattning av självständighet
 Formulär – ifyllbar PDF som kan skrivas ut eller e-postas. För full funktionalitet – använd Adobe Acrobat för dator eller mobil enhet!

DOPS (bedömning av praktisk moment)
DOPS med narrativ bedöming och skattning av självständighet

CBD – Case Based Discussion – Strukturerad diskussion baserad på en journal
Formulär
Instruktion

SPECIALISTKOLLEGIUM
(Handledare + övriga specialister + ST-läkare själv gör en sammanlagd bedömning)

Information om metoden
För bedömare (handledare och övriga specialister)
För ST-läkare, självskattning och egen plan
Underlag för feedback efter kollegium
Manual för studierektor

 

Feedbacktrappan:

 

Feedback tips:

Feedback tips

Från Fredrik Walentin

Coaching tips

Resurser:

The power of peer feedback in Emergency Medicine av Simon Carley: Vimeo föreläsning

Hjärnpodden om feedback, Alva Appelgren som disputerat på feedback intervjuas.

SAEM – giving effective feedback från Society for Academic Emergency Medicine