Viss förvirring råder iallafall för mig, sedan Calcium-Sandoz avregistrerats.
Motsvarande preparat finns på licens, men med svårtydd text. Calciumklorid har högre risk för vävnadsnekros vid extravasering, därför är ofta calciumglukonat att föredra.

10 ml ampull, 9mg/ml, 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 137,5 mg kalciumglubionat (kalciumglukonogalaktoglukonat), motsvarande 9 mg eller 0,223 mmol eller 0,45 mekv kalcium per ml, 2,2 mol per ampull. 

I tex resusciteringssituation med möjligt högt Kalium: ge en ampull = 10 ml = 2 mmol på 3 minuter, överväg upprepa till totalt 30 ml.