Ett vanligt och viktigt prov på sjuka patienter.

Sammanfattningsvis:

  • Venös blodgas som screen ersätter arteriell i de flesta fall.
  • Blodgas bör tas arteriellt hos patienter i cirkulatorisk chock, eller för att korrekt kunna avgöra nivån av hyperkapni hos tex KOLpatienter.
  • Skillnad i pH ligger runt 0.03 (högre skillnad hos patienter i grav chock).
  • pvCo2 som har normalvärde venöst är normalt även arteriellt. (100% sens för 6kPa=45mmHg). Ju större avvikelse, desto mer differens. Bra för screening.
  • pO2 skiljer sig förstås, men POX mätaren hjälper oss där.
  • Laktat diffar en del: 0,2-0,5 enligt några studier, men ju högre värden desto högre diskrepans. Som screening fungerar venös blodgas.
  • Kalkylator: http://www.acidbase.org
  • Konverterare mmHg till kPa bla: thecalculatorsite.com 

Se över vad ni har för möjligheter till utvidgad blodgas: ofta vägvinnande med elektrolyter, Krea, även Ca och Cl kan fås, liksom COHb, MetHb. (Lite metodavgörande hur pålitlig Ca är).

Tolkning av blodgaser?

Swesems blodgasanalys är bra och utförlig: se lite längre ner.

Den extremt enkla varianten som funkar på del flesta ganska-sjuka, är ofta ett av några få mönster. Om det skiljer sig mer får man använda avancerade metoder.
Se på pH: normal, sur eller basisk?
Se på pCo2: högt eller lågt? Respiratorisk komponent – under eller överventilerad? Kan det påverka pH, dvs högt pCo2 kan ge respiratorisk acidos, lågt kan ge alkalis. Är det åt samma håll som dominerande rubbning – eller är det en kompensation? Kompensationer kan inte skjuta över målet, dvs man kan inte överkompensera.

De mönster man oftast söker i akutläget är

Respiratorisk acidos:
Kan högt pCo2 förklara acidosen?

Metabol acidos:
Om inte respiratorisk, så är det metabol acidos: endogena syror eller exogena syror.
Endogena – laktat (som också kan komma av förgiftningar)? ketoner? Njursvikt?Hyperkloremi?
Exogena- förgiftning?

Ace-of-Base-Kortet-dec-17

Swesems mer utförliga beskrivning av blodgaser:

Blodgastolkning swesem 170613

Stewarts metod

Akuten.li har en fin sammanfattning

Akuten.li fick kort Ace-of-Base-Kortet-dec-17

Emcrit har flera bra genomgångar:
http://emcrit.org/podcasts/acid-base-i/

EMCrit Podcast 45 – Acid Base: Part II

EMCrit Podcast 46 – Acid Base: Part III


http://emcrit.org/podcasts/acid-base-4-use-of-fluids/

 

Kalkylator:

http://www.acidbase.org

Referenser

Systematisk rewiewartikel om venösa blodgaser på akuten:
2014 Apr;21(2):81-8. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32836437cf.
The role of venous blood gas in the emergency department: a systematic review and meta-analysisBloom BM1, Grundlingh J, Bestwick JP, Harris T.

En ofta citerad artikel från 2005: Kyle Gunnersson
http://emcrit.org/wp-content/uploads/2011/05/Kyle-Gunnerson-on-Acid-Base.pdf

En artikel om venösa blodgaser på IVA
2017 Aug 23. doi: 10.1007/s12630-017-0951-8. [Epub ahead of print]
Agreement between venous and arterial blood gas analysis of acid-base status in critical care and ward patients: a retrospective cohort study.  Martin CM1,2, Priestap F3.

En artikel om använda venösa blodgaser för att utesluta hyperkapni hos KOLpatienter
2012 Jul;30(6):896-900. doi: 10.1016/j.ajem.2011.06.011. Epub 2011 Sep 9. Venous vs arterial blood gases in the assessment of patients presenting with an exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. McCanny P1, Bennett K, Staunton P, McMahon G.